Otevření „klenotnice“ v Augustiniánském opatství na Starém Brně 20.7.2018

Výjimečné prostory „klenotnice“ v Augustiniánském opatství na Starém Brně

„Klenotnice“ patří mezi nejstarší dochované prostory původního cisterciáckého kláštera, dnes Augustiniánského opatství. Interiér je z hlediska architektonického zpracování zcela jedinečným prostorem. Čtvercový půdorys je za pomoci trompů v rozích převeden do osmidílné žebrové klenby s kruhovým svorníkem ve vrcholu. Obdobný prostor nalezneme v Čechách a na Moravě pouze v bazilice sv. Prokopa v Třebíči a v Opatské kapli kláštera ve Zlaté Koruně.

Při průzkumu omítkových vrstev byly odkryty stopy po požáru. Pravděpodobně se jednalo o požár kláštera doložený archivní zprávou v r. 1605. V rámci odkryvu nejstarší dochované omítkové vrstvy byly na několika místech objeveny fragmenty kreseb s motivy věží. Po dokončení památkové obnovy bude „klenotnice“ součástí prohlídkové trasy, která zpřístupní nejcennější prostory kláštera veřejnosti.

Zhotovitelem restaurátorských prací je firma S:LUKAS s.r.o. z Brna.

Slavnostní otevření tak velmi cenné brněnské památky proběhne 20. července 2018.

Záštitu nad touto akcí převzali předseda českého senátu Milan Štěch, diecézní biskup brněnský Mons. Vojtěch Cikrle, hejtman jihomoravského kraje Bohumil Šimek, primátor statutárního města Brna Petr Vokřál, rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek a generální představený augustiniánského řádu o. Alejandro Moral.

Tato událost otevření „klenotnice“ je spojena se začátkem přípravy na oslavy 200 let od narození Gregora Johanna Mendela, které se budou konat 22. července 2022.

kl1
kl2
kl3
kl4
kl5