Průvodce postní dobou

Postní projekt Diecézního katechetického centra v Brně pro rok 2019, cyklus C: "Vy jste moji přátelé"

Na vybraných postavách, které se setkaly s Ježíšem v době jeho umučení a smrti na kříži, si všimneme toho, jakým způsobem Ježíši prokázaly lásku. Každou neděli postní doby si připomeneme jednu z postav. Kladné hodnoty, které vybraná postava reprezentuje, nám pak pomohou v následujícím postním týdnu k plnění postního předsevzetí.

 

2. neděle postní, apoštol Jan

Apoštol Jan byl Ježíši přítelem nejen v době, kdy byl slavný, ale i v době, kdy ho všichni opustili. Zkus být takový i ty.

Být přítelem i v nouzi

Jan byl Ježíšův oddaný apoštol, proto ho určitě naplnilo radostí i hrdostí, když viděl Ježíše proměněného na hoře Tábor (Lk 9,28b-36). Viděl ovšem Ježíše nejen plného slávy, ale i v Get­semanské zahradě v jeho největší úzkosti, když se potil krví (Mt 26,37). Na konci Ježíšova života se Jan zachoval jako věrný a statečný přítel, který z lásky k bližnímu překoná svůj strach, aby ho doprovázel a pod­pořil v nejtěžších chvílích života. Je to jediný apoštol, který Ježíše neopustil až do jeho smrti na kříži (Jan 19,26). Stát pod Ježíšovým křížem bylo určitě nebezpečné. Možná tam Jan nebyl jen kvůli Ježíši, ale i kvůli jeho matce. Věděl, že ji pod křížem nemůže nechat samotnou a že i ona potřebuje oporu.

Je krásné mít hodně přátel a sdílet s nimi společné radosti. Bližní však potřebují naši podporu i ve svízelné situaci, ve svém smutku, v době, kdy si jich nikdo nevšímá a pro své okolí neexistují. Takových lidí je v naší společnosti hodně a my jako křesťané máme mít stále oči otevřené, abychom je viděli a pomohli jim.

Předsevzetí:

Mladší děti: Půjčím hračku kamarádovi, nehádám se o ni.
Starší děti:  Budu se bavit i se spolužáky, kteří nejsou ve třídě tak oblíbení.
Dospělí:      Ušetřím něco (peníze, oblečení, potraviny) pro lidi v nouzi.

 

pruvodce