Program tridua a pouti k Palladiu města Brna 2019

Srdečně zveme na naši hlavní pouť o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. Poutní mše svatá bude sloužena ve čtvrtek 15. srpna v 18:00 hod. a budou jí předcházet již tradiční dny přípravy - od pondělí 12. srpna do středy 14. srpna - triduum.

Program tridua a pouti k Palladiu města Brna 2019

 

Neděle

11. srpna 2019


18:00 - Akafist (chvalozpěv) k Panně Marii Svatotomské, zazpívá Starobrněnská schola pod vedením Jiřího Langa

Pondělí

12. srpna 2019

první den tridua


18:00  - Mše svatá

18:30  - Nešpory ze svátku Nanebevzetí P. Marie: antifony, Vesperae de Assumptione“ Antifonáře Elišky Rejčky,

M. Příhoda: Starobrněnský Zdrávas, zpívá Starobrněnský komorní sbor pod vedením Stanislava Boldižára.

    - Během nešpor proslov otce Pavla Opatřila – Krása Panny Marie

Úterý

13. srpna 2019

druhý den tridua


18:00  - Mše svatá

18:30  - Mariánské nešpory s antifonami anonymní sbírky svátečních mariánských antifon

Starobrněnského  augustiniánského kláštera, J. Clemens non Papa: Ave Maria

Zpívá Starobrněnský komorní sbor pod vedením Stanislava Boldižára.

    - Během nešpor proslov otce Pavla Opatřila – Krása Panny Marie

Středa

14. srpna 2019

třetí den tridua


18:00  - Mše svatá

18:30  - Nešpory s žalmy A. Mazáka a E. Bröera v novodobé premiéře, F. Anerio: Ave Maris stella

Zpívá Starobrněnský komorní sbor pod vedením Stanislava Boldižára

    - Během nešpor proslov otce Pavla Opatřila – Krása Panny Marie.

Čtvrtek

15. srpna 2019

slavnost Nanebevzetí Panny Marie,

starobrněnská pouť

 

18:00  - Slavnostní mše svatá – celebruje a káže otec biskup Pavel Konzbul

Zpívá a hudebně doprovází Starobrněnský chrámový sbor a Starobrněnská schola – zazní:

  -  Ch. M. Widor: Symfonie c. 5 Allegro Vivace,

  -  W. A. Mozart: Missa Brevis in KV 259, "orgelsolomese“,

  -  C. Mawby: Aleluja, G. Faure: Cantique de Jean Racine,

  -  J. Lang: Pange Lingua,

  -  M. Příhoda: Starobrněnský Zdrávas pod vedením Jiřího Langa