Modlitba k Matce Boží Svatotomské

Vzhledem k vyhlášené karanténě a zákazu shromažďování nabízíme duchovní spojení v modlitbě před Paladiem města Brna.

Každý den se augustiniánská komunita jménem všech, kteří do baziliky přicházeli, modlí ve 20:00 hod. před obrazem Panny Marie Svatotomské. Začínáme Mariánskou modlitbou, pokračujeme adorací a kompletářem. Spojme se všichni v tomto čase následující modlitbou:

 

MODLITBA K MATCE BOŽÍ SVATOTOMSKÉ

v době pandemie koronaviru

 

 

Maria, Matko Boží,

obracíme se k Tobě, protože jsi zanechala v našem městě Brně trvalé znamení své péče a pomoci.

V lidsky beznadějné situaci jsi město ochraňovala před zničením, obyvatele před oloupením, vyvražděním i před morovými epidemiemi.

Prostřednictvím ikony Svatotomské jsi přinesla svému lidu povzbuzení, uzdravení a posílení, upevnění v naději, a nakonec vítězství.

Nepřítel Tě viděl jako „černou Marii“, ale Brňané v Tobě viděli světlo Boží milosti. Tvá přítomnost byla pro nepřátele tmou a pohromou, pro Brňany byla symbolem a znamením Boží lásky a  blízkosti.

 

Panno Maria Svatotomská, náleží Ti titul: „Paladium města Brna“, což znamená „záruka trvání města“. Svou přítomností skrze tuto ikonu vyprošuješ Boží péči a pomoc každému z nás.

Přicházíme, abychom Tě společně vroucně prosili:

kéž se odvaha a odhodlání našich předků i jednota v modlitbě a víře stanou vzorem také pro náš život.

 

Stojíme před Tvým obrazem a děkujeme za ty, na jejichž dědictví navazujeme. Prosíme,  abychom měli stejnou víru, odhodlání a odvahu překonávat překážky, jako oni. Abychom v jednotě s Bohem i mezi sebou navzájem mohli vítězit ve všech bitvách našeho života.

 

Panno Maria Svatotomská,

skrze Tvou přítomnost jsme stále obdarováváni velkými milostmi. V důvěře Ti svěřujeme i současnou světovou pandemii koronaviru, všechny, kteří již onemocněli, i ty, kteří stojí v tomto boji v první linii.

Prosíme, buď nám záštitou, abychom vytrvali v Boží lásce a nepřestali důvěřovat v Boží lásku. Buď s námi v našich starostech a obavách o naši budoucnost.

Prosíme, aby nám skrze Tvou přímluvu Ježíš daroval potřebnou pomoc a provedl nás rozbouřeným časem do klidných zítřků.

Maria, věříme, že i v této těžké zkoušce oslavíš své jméno a přineseš  nám potřebnou Boží milost.

Upevni naši víru, naději i lásku.

Amen.

 

S církevním schválením Biskupství brněnského  č.j.:  Ep/331/20 ze dne 19. 3. 2020

 

PM

 

 


 ➪ Aktuální odkazy pro dobu pandemie (modlitby, Katolický týdeník, ...)