Pouť ke svaté Ritě 22. května 2022

Zveme Vás všechny na hlavní poutní mši o slavnosti svaté Rity v neděli 22. května v 18:00 hod. Svatá Rita je mocnou přímluvkyní ve smíření a v lidsky neřešitelných situacích. Přijďte vyprosit pomoc sobě, Vašim rodinám, příbuzným i přátelům a také je pozvěte na tuto slavnost. Podle tradice přinášíme 3 růže, které jsou symbolickým vyjádřením našich proseb. V bazilice budou požehnány a jednu růži darujeme sv. Ritě , druhou darujeme tomu, kdo je v nesnázích a třetí požehnanou růži si odneseme domů.

Rita 22 5 2022