Hudba při liturgii

Mse Petra a Pavla na Mendlaku plakatek 1 page 001

 

6. 3. : POPELEČNÍ STŘEDA bohoslužba v 18:00

J. S. Bach : Wachet auf

P. Eben : Missa Adventus et Quadragesimae (Kyrie, Offertorium, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei)

A. Lotti : Miserere

G. P. Telemann : Trio sonata F major 42:F3 (Mesto, Vivace)

Závěr mše : Varhanní improvizace

Zpívá Starobrněnský chrámový sbor, Starobrněnská schóla

Altová flétna Lucie Langová, Viola Šimon Švejda, Violoncello Ella Mikulková

Varhany Jan Kopřiva, Jiří Lang

Řídí Jiří Lang

 

 

VÁNOČNÍ KONCERT ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ "HEJ, MISTŘE" JAKUBA JANA RYBY 26.12. V 16:00

Zpívá Starobrněnský chrámový sbor, starobrněnský orchestr, sólisté

Diriguje Jiří Lang

Varhany Jan Kopřiva, Jiří Lang

 

 

Slavnost Narození Páně "Boží hod Vánoční" 25. 12. mše v 11:00

Zpívá Starobrněnský chrámový sbor, starobrněnský orchestr, sólisté

Diriguje Jiří Lang

Varhany Jan Kopřiva, Jiří Lang

 

 

Slavnost Narození Páně "Boží hod Vánoční" 25. 12. mše v 9:00

Zpívá Starobrněnská schóla, doprovází starobrněnský orchestřík

Diriguje a na varhany hraje Jiří Lang

 

 

Vánoční mše 24. 12. v 15:00 a 22:00

Zpívá Oktet, varhany Stanislav Boldižár

 

 

22. 7. : Slavnostní mše za G. J. Mendela v 11:00

J. S. Bach : Preludium a Fuga G dur BWV 541

M. A. Charpentier : Te Deum

F. Schubert : Ave Maria

A. Scarlatti : Tralascia pur di piangere

C. Franck : Panis Angelicus

Varhanní improvizace na velké varhany

 

Soprán Olga Procházková, sólistka opavské opery

Trubka Vlastimil Bialas, koncertní mistr

Varhany Jiří Lang

 

5. 7. : Slavnost sv. Cyrila a Metoděje mše v 18:00 

Části ze Staroslověnské liturgie sv. Jana Zlatoústého

D. Bortnianský : Tebe poem 

 

Zpívá Starobrněnský chrámový sbor pod vedením Jiřího Langa

Varhany Jiří Lang

 

 

 

29. 6. : Slavnost sv. Petra a Pavla mše v 18:00

J. S. Bach : Triová sonata d moll - Vivace BWV 527

B. Marcello : Sonata č. 5 - Largo, Allegro, Vivace, Allegro 

 

Altová flétna Lucie Langová

Varhany Jiří Lang, Jan Kopřiva

 

 

 

17. 6. : 11. neděle v mezidobí mše v 11:00

J. Gruber : Missu in honorem St. Caecilliae (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei)

P. Křižkovský : Kantáta Hvězdy dvě se z východu berou v svatém průvodu 

 

Zpívá Ždánický chrámový sbor

Boční varhany Ondřej Šprta, hlavní varhany Jiří Lang

Diriguje Pavel Šprta 

 

17. 6. : 11. neděle v mezidobí mše v 9:00

Zpěvy z Taizé

Missa Pro Europa (Kyrie, Glória, Sanctus, Agnus)

 

Zpívá Starobrněnská schóla

Varhany Jiří Lang

 

 

31. 5. : „BOŽÍ TĚLO“ mše 18:00

J. S. Bach : Toccata d moll "dórická" BWV 538

A. Dvořák : Mše D dur – Kyrie, Sanctus

J. Chepponisse : Alleluja

J. S. Bach : Jesus bleibet

M. Frisina : Pane di vita nuova

 

Zpívá Starobrněnský chrámový sbor

Varhany Jan Kopřiva, Jiří Lang

Diriguje Jiří Lang

 

22. 5. : Poutní mše ke sv. Ritě mše v 18:00 

J. Callaerts : Toccata

W. A. Mozart : Orgell solo messe KV 259  – Kyrie

J.Chepponisse : Alleluja

A. Snyder : Ubi Caritas

A. Solims : Hymna ke sv. Ritě z Cascie

 

Zpívá Starobrněnský chrámový sbor

Varhany Jan Kopřiva, Jiří Lang

Diriguje Jiří Lang

 

20. 5. : „Boží hod Svatodušní“ mše v 11:00

M. Reger : Introdukce a Passacaglia d moll

W. A. Mozart : Orgell solo messe KV 259  – Kyrie

chorál : Veni Sancte Spiritus

J. Chepponisse : Alleluja

A. Snyder : Ubi Caritas

 

Zpívá Starobrněnský chrámový sbor

Varhany Jan Kopřiva, Jiří Lang

Diriguje Jiří Lang

 

8. 4. : 2. neděle Velikonoční mše v 9:00 a 11:00

Přede mší: 

A.Dvořák : Preludium a Fuga D dur

Velké varhany: Jiří Lang

 

 

1. 4. : Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ mše v 11:00

O filii et filie

A. Dvořák : Kyrie ze mše D dur "Lužanské"

K. Bříza, arr. Jiří Lang : Toto je den

G. Young, arr. Jiří Lang : Aleluja

A. V. Michna, arr. Jan Kopřiva : Velikonoční oběti - JK 406

G. F. Händel : Canticorum Jubilo

L. Delibes : O salutaris hostia

G. P. Telemann : Sonata in D - Spirituoso, TWV 44:1

V. K. H. Rovenský : Surrexit Christus hodie

JK 631 : Kristus vítězí

 

Zpívá Starobrněnský chrámový sbor

Doprovází Starobrněnský orchestr

Varhany Jan Kopřiva, Jiří Lang

Řídí Jiří Lang

 

31. 3. : vigílie ze Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně v 20:00

G. Young : Aleluja

G. F. Händel : Canticorum Jubilo

L. Delibes : O salutaris hostia

V. K. H. Rovenský : Surrexit Christus hodie

JK 631 : Kristus vítězí

 

Zpívá Starobrněnský chrámový sbor

Varhany Jan Kopřiva, Jiří Lang

Diriguje Jiří Lang

 

11. 3. : 4. neděle postní mše v 11:00

J. S. Bach : Toccata d minor  BWV 538 "dórická"

J. S. Bach : Chorál O Haupt voll blut und wunden

T. Albinoni : O mio Signore ascolta

J. A. Komenský : Soudce všeho světa

J. Haydn : Domine Deus

Zpěvy z TaizéPer crucem 

T. Albinoni : Sonáta a moll - Adagio, Allegro

 

 

Zpívá Starobrněnský chrámový sbor Spolu se Šlapanickým chrámových sborem

Dvoje varhany Jiří Lang, Jan Kopřiva

Flétna Lucie Langová

Diriguje Patrik Buchta

 

 

 

14. 2. 2018 : Popeleční středa mše v 18:00

J. Olejník : Slitováváš se nade všemi, Bože

T. Albinoni : O mio Signore ascolta

J. A. Komenský : Soudce všeho světa

M. Frisina : Anima Christi

J. C. Pepusch : Sonata d moll - Largo, Allegro

Zpívá Starobrněnský chrámový sbor

Altová flétna Lucie Langová

Varhany Jan Kopřiva, Jiří Lang

Diriguje Jiří Lang

 

 

 

11. 2. 2018 : biřmování mše v 11:00

M. Příhoda : Ohnivá fanfára

J. Chepponise : Aleluja

M. Frisina : Pane di vita nuova

M. - A. Charpentier : Te Deum

A. Bruckner : Locus iste

D. Bortnianský : Tebe poem

M. Příhoda : Starobrněnské Zdrávas

Závěrečná improvizace na dvoje varhany

 

Zpívá Starobrněnský chrámový sbor

 doprovází Starobrněnské žestě

Varhany Jan Kopřiva, Jiří Lang

Diriguje Jiří Lang