Dt, 26, 16 -19, Mt 5, 43 - 48
V prvním čtení jsme slyšeli, že Bůh bude v našem životě přítomen, pokud zachováme jeho podmínky. Bůh bude našim Bohem, když budeme chodit po jeho cestách, když budeme zachovávat jeho nařízení, příkazy a ustanovení.

Dnes církev slaví svátek Stolce svatého apoštola Petra, v naší bazilice dnes také slavíme svatou Ritu. Když slavíme slavnosti, připomínáme si světce církve, kteří nám pomáhají věrně kráčet po cestě křesťanské víry, abychom hlouběji přijali a prožili Boží milost.

Mk 1, 12 – 15
V dnešním evangeliu jsme slyšeli, jak Duch vyvedl Ježíše na poušť, kde byl pokoušen Satanem a žil tam mezi divokými zvířaty.
Evangelista Marek události z Ježíšova života popisuje velmi stručně, ale za touto strohostí se skrývá bohatý význam. Obraz pouště je prostor, který je životu nepříznivý a pro život obtížný. Poušť není oblast, kde se žije pohodlně.

2, Kor 5, 20 – 6, 2; Mt 6, 1 – 6. 16 – 18
Postní doba má vždy sloužit k prohloubení poznání Boží lásky. Ježíšovo utrpení, které stojí v centru postního rozjímání, nevypovídá o ničem jiném, než jak Bůh miloval každého z nás, a co kvůli této lásce podstoupil.

Mk 1, 40 - 45
Dnešní evangelium vypráví o uzdravení malomocného. Poselství, které z tohoto úryvku vyplývá, jde dvěma směry. Za prvé: nemoc i neléčitelná choroba, jakou bylo v té době malomocenství, může být uzdravena Ježíšem Kristem. Samozřejmě, jen pokud nemocný věří, že to Ježíš dokáže. Toto uzdravení nám ukazuje, že Bůh je schopen vypořádat se skrze Ježíše Krista se všemi našimi problémy. Co je pro nás nemožné, je u Boha možné.

Mk 8, 1 - 10
V dnešním evangeliu Ježíš ukazuje, že se zajímá o celého člověka, o jeho duši i tělo. Nejprve ale o duši. Učil o Bohu, a když uviděl, že lidé shromáždění kolem něho mají hlad, řešil i tento problém. Hledal možnosti, které měl na dosah ruky. Ježíš nedělal dalekosáhlé plány, nevymýšlel složitou akci. Byl velmi praktický. Používal to, co měl po ruce.

Mk 7, 24 – 30
Dveře k setkání s Bohem nám otevírá víra. Setkat se s Bohem a jeho milostí může jen člověk, který věří, že Bůh je, že je absolutní dobrotou, že nás neponechá napospas zlu, které na nás doléhá. Bůh otevřel všechny cesty, aby nám mohl vždycky pomáhat.

Strana 1 z 4