Žid 11, 1 – 2. 8 - 19; Lk 12, 32 - 48
Ježíš řekl svým učedníkům: „Neboj se, malé stádce! Váš Otec rozhodl, že vám dá království“. Je to výrok, který hovoří o nepochopitelné Boží dobrotě. Ježíš nás tímto slovem ujistil o otevření cesty k Bohu všem lidem. Bůh se rozhodl zahrnout nás veškerou péčí. Boží království, které nám nebeský Otec nabízí, je prostor zde na zemi, kde nám Bůh dává svou ochranu a pomoc.

Lk 9, 28 - 36
Někdy mi vytýkají, že jsem ve svých kázáních přísný, že stále upozorňuji na hřích a vyzývám k nutnosti obrácení, ke změně jednání.
Chci říci, že Bohem a jeho soudem nestraším, ale vytrvale připomínám následky naší neposlušnosti, podceňování Božího slova a Božích přikázání a varuji před svévolným životem a spoléháním na svou chytrost.

Mt 15, 21 – 28
Dnešní evangelium vypráví příběh o Ježíšově setkání s kananejskou ženou. Tato kananejská žena má potíže se svou dcerou, která je krutě posedlá. Matka žádá Ježíše o pomoc, ale on,  zdá se, pomoc odmítá. Jeho slova jsou tvrdá a velmi obtížně přijatelná: „Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům“.
Žena měla důvod na Ježíše se urazit a odejít.

Kaz 1, 2; 2, 21 – 23; Kol, 3, 1 – 5. 9 – 11; Lk 12, 13 - 21
Život na zemi není bezpečný. Hledáme prostředky a možnosti, kterými se můžeme ochránit nebo bránit. Ohrožují nás různé nemoci, mnoho lidí prožívá existenční nejistotu, zažíváme agresi. Naše jistoty jsou „nejisté“. Potřebujeme bezpečí a bytostně po něm toužíme. Velmi rychle zjistíme, že naše osobní schopnosti a možnosti jsou omezené a že ani to, co nabízejí blízcí, nestačí.
Svět, ve kterém žijeme, nám stále podsouvá, že když budeme mít peníze, budeme si moci koupit všechno, co potřebujeme. Namlouváme si, že peníze jsou tím, co nám bezpečí do budoucna zajistí.

Mt 14, 1 – 12
Po sérii podobenství, ve kterých Ježíš vysvětloval principy Božího království, pravdu o Boží blízkosti člověku, popisuje evangelista Matouš popravu Jana Křtitele.
Myslím si, že tento příběh stětí Jana Křtitele přináší odpověď na otázku, proč lidé nechtějí přijmout pravdu o Božím království, proč se nechtějí podřídit vládě Boha.
Na jedné straně nám Ježíš nabízí Boží ochranu, možnost svěřit se zcela do Boží péče. Ale na druhé straně je náš hříšný život, který se nám líbí.

Mt 13, 47 – 53
Ježíš v tomto podobenství znovu vysvětluje principy nebeského království. Tentokrát použil obraz rybolovu a znovu ukazuje, že realita nebeského království je Boží nabídkou lidem na zemi, na které člověk může žít obklopen Boží péčí. Síť této Boží nabídky chce shromáždit všechny lidi. Bůh neodpírá svou lásku žádnému člověku.

Gn 18, 20 – 32; Kol 2, 12 – 14; Lk 11, 1 - 13
Dnešní první čtení přináší rozhovor Abrahama s Bohem, ve kterém se Abraham poznává hloubku Božího milosrdenství. Abraham odvážně prosí Boha o záchranu hříšné Sodomy a Gomory a vyjednává s Bohem stále výhodnější podmínky. Začíná na padesáti spravedlivých a končí na deseti. I tato poslední podmínka - deset spravedlivých - nebyla splněna. V těchto městech se nenašlo ani deset spravedlivých. Když budeme číst dále, dozvíme se, že Bůh našel v těchto městech jen Lota a jeho rodinu, které shledal dobrými a zachránil je před smrtí.