Lv 19, 1 – 2.17 – 18; 1Kor 3, 16 – 23; Mt 5, 38 – 48

Bez jasných pravidel se nedá dobře žít. Abychom mohli klidně a úspěšně žít, potřebujeme pravidla, která vymezí hranice mezi dobrým a zlým, správným a špatným. Protože jsme proniknuti sobectvím, jsme emocionální, máme veliké problémy jednat dobře, rozhodnout se pro spravedlnost. Chybí nám vnitřní síla, která by nás vedla ke správnému jednání, abychom nezraňovali druhé.

Mt 16, 13 - 19
Dnes církev slaví svátek Stolce svatého apoštola Petra. Význam a postavení sv. Petra má počátek u Cezareje Filipovy, kde Petr vyznal, že Ježíš z Nazareta je Pán a Spasitel. Toto vyznání má zásadní důležitost, protože otevírá život s Bohem, umožňuje působení Božích milostí.

Mk 8, 27 - 33
U Césareje Filipovy Petr vyznává základní pravdu o Ježíši z Nazareta, že Ježíš je Mesiáš. Co tím říká, co to znamená pro nás?
Mesiáš přichází, aby nás lidi zachránil od každého zla a především od věčné záhuby. V pozemském životě neustále poznáváme, že jsme v mnoha aspektech limitováni. Neumíme se vyrovnat s našimi nemocemi, s naší přecitlivělou emocionalitou, se smrtí, stále prohráváme ze zlem, které na nás útočí. Potřebujeme pomoc.

Mk 8, 22 - 26
Dnešní evangelium o uzdravení slepce přináší několik informací o tom, jak působí Boží milost.
Boží milost vždy odpovídá na žádost člověka. Prosit Boha mohu sám, nebo za mne o potřebnou milost mohou požádat jiní. Ježíš řekl: kde dva nebo tři jednomyslně budou Boha žádat o pomoc, dostanou ji.

Mk 6, 14 - 21
Situace popsaná v dnešním evangeliu se děje i v našich životech. Také zažíváme situace, kdy nemáme prostředky k vyřešení problémů. Co máme, čím disponujeme, nejčastěji nestačí k řešení složitých situací.

Mk 8, 1 - 10
V dnešním evangeliu Ježíš ukazuje, že se zajímá o celého člověka, o jeho duši i tělo. Nejprve ale o duši. Učil o Bohu, a když uviděl, že lidé shromáždění kolem něho mají hlad, řešil i tento problém. K pomoci využil věci nebo možnosti, které měl na dosah ruky. Ježíš nedělal dalekosáhlé plány, nevymýšlel složité akce. Byl velmi praktický.

Mk 7, 24 – 30
Dveře k setkání s Bohem nám otevírá víra. Setkat se s Bohem a jeho milostí může jen člověk, který věří, že Bůh je, že je absolutní dobrotou, že nás neponechá napospas zlu, které na nás doléhá. Bůh otevřel všechny cesty, aby nám mohl vždycky pomáhat.