Mt 11, 28 – 30
V dnešním evangeliu nám Ježíš nabízí pomoc: „Já vás občerstvím“. Náš pozemský život je stále plný trampot. S některými jsme schopni se vypořádat, jiné nás zmáhají. Hledáme pomoc a oporu. Ježíš nabízí jako řešení sám sebe.
Jeho rada je jednoduchá: Poslouchej mě. Jako pomoc Ježíš nabízí svou moudrost, svůj způsob života: „Učte se ode mě“.

Mt 11, 20 – 24
V dnešním evangeliu zazněla Ježíšova ostrá slova: „Běda tobě!“ Neboť jestli se neobrátíš, „sodomské zemi bude v soudný den lehčeji než tobě“. Je to příkré napomenutí, které Ježíš namířil na obyvatele měst, kde nejčastěji působil a učinil nejvíce znamení.
Možná nás tato Ježíšova ostrá slova překvapila, protože Ježíš přece učí lásce.

Dt 30, 10 – 14; Kol 1, 15 – 20; Lk 10, 25 - 37
Dnešní evangelium nám připomnělo přikázání lásky, které všichni dobře známe: „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou i celou svou myslí, a svého bližního jako sám sebe“. Rozumíme tomuto přikázání?
Jak můžeme Bohu vyjádřit svou lásku?

Mt 10, 24 – 33
Úkolem křesťanství je předávat radostnou zvěst o Boží lásce, kterou nám Ježíš zjevil ve svém učení a svými skutky, zvláště obětí na Golgotě. Mimo Ježíše není žádný člověk, který by řekl něco významnějšího o Bohu a také udělal něco důležitějšího pro smíření člověka s Bohem. Nikdo z lidí není nad Učitele a Pána, Ježíše z Nazareta. Máme se stát našemu učiteli podobní.

Mt 19, 27 - 29
Nezištnost není silnou stránkou člověka. Jsme velmi zištní také ve vztahu k Bohu. Chceme mít ze všeho prospěch a získat odměnu za vynaložené úsilí. V dnešním evangeliu i z úst apoštolů zazněla otázka: „My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. Co za to dostaneme?“

Mt 9, 32 – 38

Dnešní evangelium vypráví o zázraku uzdravení němého člověka a jeho vysvobození od zlého ducha. Tento Ježíšův zázrak nese hluboké poselství. Mnozí nad tímto zázrakem žasnou, ale někteří z farizeů hledají záminku, aby mohli Ježíše zdiskreditovat a zpochybnit jeho dobré skutky. Na této události vidíme, jak veliká může být lidská podlost, jak snadno člověk přisuzuje druhému člověku a také Bohu zlo. Není to nic neznámého, patří to k našim špatným lidským sklonům. Pomluvy, nactiutrhání a znevažování jsou ohavnosti, které prorůstají naše vzájemné vztahy.

Iz 66, 10 - 14c; Gal 6, 14 – 18; Lk 10, 1 – 12. 17 – 20
Ve druhém čtení jsme slyšeli, že se Pavel chlubil především křížem Ježíše Krista. Když se člověk něčím chlubí, ukazuje na význam a hodnotu této skutečnosti. Pro Pavla se stal klíčovou událostí Ježíš křižovaný a umírající na kříži. Ježíšův kříž je pro Pavla základem jeho víry a náboženství. Svůj pohled na Boha, své chápání Boha nechal prostoupit událostí Golgoty.