Žid 11, 1 – 2. 8 - 19; Lk 12, 32 - 48
Ježíš řekl svým učedníkům: „Neboj se, malé stádce! Váš Otec rozhodl, že vám dá království“. Je to výrok, který hovoří o nepochopitelné Boží dobrotě. Ježíš nás tímto slovem ujistil o otevření cesty k Bohu všem lidem. Bůh se rozhodl zahrnout člověka veškerou péčí. Boží království, které nám nebeský Otec nabízí, je prostor zde na zemi, kde nám Bůh dává svou ochranu a pomoc.

2 Kor 9, 6 – 11; Jan 12, 24 – 26
Dnešní evangelium ke svátku sv. Vavřince, jáhna a mučedníka přináší Ježíšovo podobenství o pšeničném zrnu, které musí zemřít, aby přineslo užitek.
Ježíš tímto podobenstvím popisuje proces, skrze který člověk dospěje do věčnosti, doběhne do svého cíle.

Mt 16, 13 - 23
Otázka, kterou Ježíš položil svým učedníkům u Césareje Filipovy patří k těm nejdůležitějším, pro křesťany zásadním. Křesťanem se stávám tehdy, když správně odpovím na otázku, kdo je pro mě osobně Ježíš Kristus. Nejde o frázi z katechizmu, ale o můj osobní vztah k Ježíši Kristu.

Kaz 1, 2; 2, 21 – 23; Kol, 3, 1 – 5. 9 – 11; Lk 12, 13 - 21 
Náš život na zemi je stále něčím ohrožen. Hledáme prostředky a možnosti, které nám pomohou ubránit se před přicházejícím ohrožením. Ohrožují nás různé nemoci, mnoho lidí prožívá existenční nejistotu, zažíváme agresi od druhých. Naše jistoty jsou neustále v ohrožení. Potřebujeme a bytostně toužíme po bezpečí.

Mt 14, 1 - 12
Po sérii podobenství, ve kterých Ježíš vysvětloval principy Božího království, tajemství Boží blízkosti člověku, popisuje evangelista Matouš popravu Jana Křtitele.
Myslím si, že tento příběh stětí Jana Křtitele přináší zajímavou odpověď na otázku, proč lidé nechtějí přijmout Boží království, nechtějí se podřídit Bohu.
Na jedné straně nám Ježíš nabízí Boží ochranu, možnost svěřit se zcela do Boží péče. Ale na druhé straně je náš hříšný život, který se nám líbí.

Mt 13, 47 – 53
Ježíš v podobenství znovu vysvětluje principy nebeského království. Tentokrát používá obraz rybolovu. Ježíš zase ukazuje, že realita nebeského království je Boží nabídkou lidem na zemi, kde člověk může žít obklopen Boží péčí.

Gn 18, 20 – 32; Kol 2, 12 – 14; Lk 11, 1 - 13
Dnešní první čtení přináší krásný rozhovor Abrahama s Bohem, ve kterém se Abraham učí chápat hloubku Božího milosrdenství. Abraham se odváží prosit Boha o záchranu hříšné Sodomy a Gomory, když vyjednává s Bohem stále výhodnější podmínky. Začíná u padesáti spravedlivých a končí na deseti. I tato poslední podmínka - deset spravedlivých - nebyla splněna. V těchto městech se nenašlo ani deset spravedlivých.