Mk 12, 18 – 27
Dnešní evangelium se zabývá tématem zmrtvýchvstání. V židovské společnosti byla skupina intelektuálů, která zpochybňovala vzkříšení. Tito intelektuálové se obrátili na Ježíše, obdivovaného učitele, aby se k tomuto tématu vyjádřil. Položili mu právnickou otázku, která podle jejich mínění vzkříšení negovala.

Den po Letnicích církev uctívá Pannu Marii jako Matku církve. Letnice nemůžeme plně prožít, když nevěnujeme zvláštní pozornost Matce Boží. Panna Maria a Duch svatý jsou neoddělitelně spojeni. Dílo naší spásy začíná setkáním těchto dvou osob.

Letnice jsou jasným potvrzením, že můžeme zcela důvěřovat Bohu, protože Bůh nám úplně důvěřuje. Sestoupení Ducha svatého ukazuje dobré Boží záměry a plány. Letnice říkají, že Bůh je zcela důvěryhodný. Rozhodl se stát při nás, aby nám mohl pomáhat. Nepřišel nás potrestat, ale dát nám věčný život o nepochopitelné nádheře a kráse. Sestoupení Ducha svatého potvrzuje Boží vůli dát nám zdarma nový věčný život.

Když mluvíme o Letnicích, je dobré navštívit Horní místnost – Večeřadlo, kde se Ježíšovi učedníci spolu s Pannou Marií a dalšími ženami setkávali ke společným modlitbám. Toto bdění a očekávání jim doporučil Ježíš. Měli zůstat v Jeruzalémě a společně očekávat příchod Ducha svatého, protože do dalšího plodného křesťanského života potřebovali být vyzbrojeni mocí shůry.

Sk 20, 28 – 38; Jan 17, 11b – 19
Pokud jde o nebezpečí, která hrozí církvi a našemu křesťanskému životu, vidíme je především ve vnějších příčinách. Jsme přesvědčeni, že nepřítel je venku, a z venku útočí.
Je pravda, že svět, ve kterém žijeme, je vůči nám křesťanům nepřátelský. Ježíš řekl, že svět ho nenávidí, a bude nenávidět i nás křesťany, nás, věřící v Ježíše.

Sk 1, 1 – 11; Ef 1, 17 – 23; Mt 28, 16 - 20
Dnes církev slaví svátek Nanebevstoupení Ježíše. Tato slavnost nám ukazuje a současně potvrzuje perspektivu věčného života. Ježíš, když vstoupil do nebe, zasedl po Boží pravici. Tam, po Boží pravici, je také místo připravené pro každého z nás. My křesťané víme, kam směřujeme. Věčnost nám není neznámý pojem. Obraz místa po pravici Boží vysvětluje vše.

Sk 17, 15. 22 – 18, 1; Jan 16, 12 – 15
To, co jsme slyšeli v prvním čtení, je velmi důležité i pro růst naší víry. Tento dnešní úryvek ze Skutků apoštolů ukazuje dvě duchovní skutečnosti, které jsou v nás přítomné, když se opravdu setkáváme s Bohem.
Apoštol Pavel v první části svého projevu na Areopagu v Athénách, navázal na duchovní skutečnost, která je společná všem lidem, a to je náboženský rozměr.