1. týden v mezidobí - St - 2018

Mk 1, 29 – 39

Dnešní evangelium ukazuje Ježíše, který uzdravuje od jakékoliv nemoci, osvobozuje z každé závislosti. Tato zpráva nás povzbuzuje, abychom také dnes měli odvahu přijít k Ježíši se všemi našimi životními problémy, nemocemi, závislostmi, které nemůžeme sami zvládnout.

Když přijímáme svaté přijímání, nebojme se žádat Ježíše o pomoc. Předložme Ježíši své problémy, starosti a nemoci.

Dnešní evangelium nás také učí, jak se přípravit na setkání s Ježíšem ve svatém přijímání. Ukazuje na ranní modlitbu: „Brzo ráno, ještě za tmy vstal a vyšel ven, zašel na opuštěné místo, a tam se modlil“.

Ve svatém přijímání se nesetkám s Ježíšem, pokud mu nebude předcházet osobní modllitba, zvláště ranní. Přijetí Božích milostí musí předcházet příprava, jak nám Ježíš ukazuje.

V modlitbě se Ježíš setkával se svým Otcem, hovořil s ním, aby získal nezbytnou moudrost, která ho vedla dál.

Smyslem naší modlitby je také, abychom se dozvěděli, co Bůh chce. Bůh žehná jenom tomu, co je v souladu s jeho vůlí. Dává svou milost lidem, kteří uskutečňují jeho plány. Nepožehná naší svévoli, i když vypadá zbožně.

Svaté přijímání nám předá milost jen tehdy, když naše prosby budou v souladu s jeho vůlí, jinak bude jen prázdným vnějším obřadem, který nic nedává.

Bůh se s námi chce setkávat, chce být našim dobrým Otcem, kterému nejsou cizí ani naše všední problémy. Chce nám pomoci vyřešit je. Jsme jeho děti, které miluje z celého srdce, ale očekává naši poslušnost jeho moudrosti. Proto je tak důležitá prosba: Buď vůle tvá.