Úterý - 21. týden v liturgickém mezidobí

Mt 23, 23 - 26
V dnešním evangeliu jsme mohli znovu slyšet Ježíšovu tvrdou kritiku zaměřenou především na náboženskou elitu, v současnosti tedy na biskupy, teology a kněze. Ježíš použil slova: „Běda Vám“ a „pokrytci“.
Byl velmi kritický k záměně základních hodnot vyplývajících z Božího zákona. Židé upřednostňovali sekundární ustanovení a ta základní byla odsunuta na vedlejší místo.
Toto překrucování ukazuje, že duchovní elita ztratila schopnost plnit své úkoly a povinnosti, neznala své místo v náboženském životě, nepoznala smysl svého duchovního úkolu.


Úkolem kněží je pomáhat věřícím správně porozumět Božím přikázáním a uvádět je do praxe, ne vymýšlet další pravidla, která věřící jen zatěžují zbytečnými úkoly, a zatemňují Boží obraz, staví zdi, které oddělují člověka od Boha. Boží přikázání pak nedávají smysl, stávají se nepochopitelná.
Jak ukazuje dnešní evangelium, dodatečné náboženské příkazy se primárně používají k upevnění duchovní moci. Slouží k upevnění náboženské instituce, nikoli Bohu.
Církevní hierarchie věří, že Boží svatost musí být chráněna před zneuctěním, aby věřící Boha neurazili, ale tím staví velké překážky přímému, blízkému setkání s Bohem.
Zamysleme se každý sám nad tím, co mě vzdaluje od osobního setkání s Bohem, co probouzí v mém srdci strach z Boha. Ryzí křesťanství učí cestě k Bohu, učí poznávat ho jako svého otce, jako svého tatínka. Úřad v církvi má sloužit a pomáhat, nikoli vládnout. Církevní hierarchie nemá hledat vlastní výhody a prospěch, ale zprostředkovávat poznání Boha jako Otce. A to se děje především osobním svědectvím Božího života.