Čtvrtek - 25. týden v liturgickém mezidobí - sv. Rita

Lk 9, 7 – 9
Dnešní evangelium se opět zabývá otázkou, kdo je Ježíš. Tuto otázku si tentokrát položil král Herodes, protože se doslechl o tom, co Ježíš dělá, a co říká. Tyto informace ho zaujaly. Slyšel různé výpovědi, které představovaly Ježíše jako člověka mimořádného a jedinečného. Herodes Ježíše bedlivě sledoval. Nechtěl slyšet nic nereálného a nepravdivého. Chtěl znát pravdu. Snažil se ho osobně poznat.


I Herodes nás může učit hledat odpověď na otázku: kdo je Ježíš Nazaretský. Máme různé druhy informací, které o Ježíši vypovídají. Ale také potřebujeme otevřenou mysl, abychom byli schopni najít ty pravdivé. Nejde o to, abychom poslouchali a říkali o Ježíšovi krásná slova, ale to, co je pravda.
Jde o to, abychom byli schopni vyznat, že Ježíš Nazaretský je Pán a Spasitel, stejně jako to Petr vyznal u Césareje Filipovy. Neexistuje nic důležitějšího, než vyznání Ježíše jako Pána a Spasitele. Tato slova zní prostě, ale není tak snadné je pochopit.
Herodes chtěl Ježíše poznat a vidět na vlastní oči. Jak se Ježíše snažíme poznat my?
Je velmi snadné se uzavřít ve svém zbožném světě, ale není to křesťanství. Křesťanství je v podstatě neustálé prohlubování vztahu s Ježíšem a následování jeho příkladu.
Neboť z mrtvých nevstal Jan Křtitel, ale Ježíš z Nazareta. My křesťané ho musíme vidět očima víry. A pak budeme hlásat celým svým životem, že Ježíš je Pán a Spasitel. A toto naše hlásání musí být osobní, aby i jiní pochopili, co tato slova znamenají.
Bůh v nás bude mít zalíbení jenom tehdy, když budeme pravdivě svědčit životem o své víře v Ježíše Krista, který nám daroval spásu svou smrtí na kříži. A pokud v nás najde zalíbení, bude vždy odpovídat svým požehnáním, svou pomocí, která je pro náš šťastný život tak nepostradatelná.
Svatá Rita, kterou si dnes připomínáme, znala Ježíše osobně. Od mládí žila s Ježíšem v přátelském vztahu, který se léty prohluboval. Jako mladá dívka uposlechla rodiče a provdala se za muže, kterého jí rodiče vybrali. Nebylo to pro ni snadné, odevzdaně unesla i smrt svých dvou synů. Když se splnil její životní sen a vstoupila do kláštera, i zde na ni čekalo trápení. Všechny životní bolesti ji přiváděly blíže k Bohu, který ji vyznamenal stigmaty. Rita nám ukazuje, že očišťování jejího srdce pro Ježíše bylo bolestné. Na cestě za Ježíšem se vzdávala svých představ, životních plánů, přijímala život, jaký je a žila zodpovědností. Utrpením, které ji doprovázelo celým životem, ukázala, že vyznání Ježíše jako Pána a Spasitele je obtížné. Toto vyznání se zdá být snadné jen zvenku, ale dosvědčit víru svým životem stojí námahu, odříkání a bolest. Příběh života sv. Rity ukazuje, že kráčet po cestě následování Ježíše je těžké, ale má hluboký smysl. Její životní sen žít v klášteře byl korunován stigmaty od trnové koruny.
Ježíše můžeme poznávat z lidské zvědavosti jako Herodes, mnozí se ani o toto nesnaží, ale není to opravdové osobní poznání. Opravdové poznání Ježíše doprovází námaha, vzdávání se své povýšenosti a pýchy a to je bolestné. Rita tuto cenu zaplatila.