1. týden adventní - Čt 7.12.2017

Mt 7, 21. 24 – 27

Člověk má na výběr mezi dvěma základy, na kterých může stavět svůj život. Může vybírat mezi dvěma cestami, po kterých může kráčet do budoucnosti. Neexistuje třetí cesta nebo třetí základ. Člověk může žít s Bohem nebo bez Boha, jinou volbu nemá.

 

Když člověk zvolí Boha, zároveň si volí život, který nikdy neskončí, a když odmítne Boha, zároveň si vybere smrt, věčnou záhubu.

V dnešním evangeliu Ježíš říká, že je možné stavět dům na pevném základě nebo na písku. Všechno funguje dobře do okamžiku, než přijde vichřice, než se přivalí povodeň. Katastrofa prověří stabilitu stavby. A katastrofy k přírodě patří. Katastrofám nezabráníme.

Když Ježíš používá obraz stavby domu, odvolává se na lidskou zkušenost, aby ukázal, že člověk pro svůj klidný a bezpečný život potřebuje pevný základ, to znamená jasné hodnoty, o kterých nejen ví, ale podle nichž také žije: „Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane!, vejde do nebeského království“, ale ten, kdo podle nich jedná.

Bůh člověku nabízí svou moudrost, aby člověka chránila a ne proto, aby ho zatěžovala a obtěžovala. Boží moudrost člověka chrání před útoky zla. Bůh nás nechce zatěžovat, ale chce nám život podstatně ulehčit.

Jak jsem řekl, není možné, abychom se vyhnuli životním vichřicím. Ony patří neodvolatelně k naší pozemské cestě. Jde o to, aby nám neublížily. Když jsme pod tlakem zla, ztrácíme schopnost logicky myslet, ztrácíme hlavu. Ve skutečnosti nevidíme všechny aspekty a důsledky probíhající situace.

Ten, kdo má komplexní znalost každé události a kdo nikdy neztrácí hlavu, je Bůh. Žalmista nám napovídá: „Lépe je utíkat se k Hospodinu, – než důvěřovat v člověka. – Lépe je utíkat se k Hospodinu, – než důvěřovat v mocné“. Rozvážný člověk ve svých rozhodnutích se vždy opírá o Boží moudrost, spoléhá na Boží slovo, poslouchá Boží přikázání.