Středa 5. týden v mezidobí – 2018

Gn 2, 4b – 9; 15 – 17; Mk 7, 14 - 23
V dnešním evangeliu Ježíš vysvětluje, že zlo, které se děje kolem nás nebo nám, nemá nějakou vnější příčinu, ale rodí se v srdci člověka, které je sobecké. Nehlásíme se ke svému vnitřnímu zmatku. Zdrojem zla a bídy v našich životech je hříšné srdce. Vnější příčiny nejsou zdrojem tragédií a pohrom. Zlo se rodí v srdci člověka, který je pokoušen a podlehne, tím odmítne Boží moudrost a ochranu. Toto je zdroj všeho neštěstí.


Křesťané by se měli neustále dívat do svého srdce, vnímat špatné impulsy a hnutí, a jednoznačně je odmítnout.
Dnešní první čtení nám ukazuje, kde je zdroj zla. V ráji byl strom poznání dobrého a zlého, a Bůh přikázal, aby člověk z tohoto stromu nejedl. To znamená, že člověk není schopen rozlišovat, co je dobré a co je zlé.
Rozlišování, co je dobré a co zlé vždy pochází z Boží moudrosti. Jen Bůh dovede rozlišit dobré od zlého.
Zbožní Izraele se mýlili v posuzování učedníků Ježíše Krista. Neprávem jim přičítali hřích. Ježíš to viděl jinak.
Také já mám problém, správně rozpoznat, co je můj hřích a co je hříchem druhého. A také, co hřích není.
Jen Bůh a Boží zjevení nám dává jasné světlo. Přikázání Boží a evangelium Ježíše jsou zdrojem poznání, co je skutečně dobré a co je špatné.
Dosažení moudrosti a rozlišení dobra a zla, spočívá v poslušnosti Bohu a Jeho slovu, které čteme a rozjímáme. Amen.