Sobota – 5. týden v mezidobí – 2018

Mk 8, 1 - 10
V dnešním evangeliu Ježíš ukazuje, že se zajímá o celého člověka, o jeho duši i tělo. Nejprve ale o duši. Učil o Bohu, a když uviděl, že lidé shromáždění kolem něho mají hlad, řešil i tento problém. Hledal možnosti, které měl na dosah ruky. Ježíš nedělal dalekosáhlé plány, nevymýšlel složitou akci. Byl velmi praktický. Používal to, co měl po ruce.


Zázrak rozmnožení chlebů je předobraz eucharistie. Pro uskutečnění svátosti eucharistie nemusíme hledat těžko dostupné prostředky. Potřebujeme jen chléb a víno. Také ne veliké množství, ale pár kapek vína a kousek chleba.
Jsme přesvědčeni, že pro pomoc potřebným, musíme mít velké prostředky, dobře připravené plány, vyškolený personál a podobně. Dnešní evangelium nás učí, že pro skutečnou službu potřebným stačí především vnímavé srdce, které vidí potřebu bližního a použije to, co má po ruce.
Těchto pár chlebů a několik malých ryb je také obrazem pro setkání s Bohem. Myslíme si, že Bůh od nás vyžaduje velké úsilí, dlouhé modlitby a přísnou askezi, aby vyslyšel naše prosby. Ale Bůh potřebuje především naše otevřené srdce, které ho upřímně hledá a potřebuje jeho pomoc.
Cesty k setkání s Bohem a k pomoci bližnímu jsou velmi jednoduché. Bůh nic nekomplikuje. Všechno, co potřebujeme k setkání s Bohem máme na dosah ruky, všechno, co potřebujeme k poskytování pomoci bližnímu, máme také po ruce.