Sobota 7. velikonočního týdne 2018

Sk 28, 16 – 20. 30 – 31; Jan 21, 20 – 25
Dnešní evangelium nám ukazuje apoštola Petra, zvědavého na život a budoucnost druhého učedníka. Předtím Ježíš hovořil o Petrově budoucnosti a jeho mučednictví: „Jiný tě přepásá a povede, kam nechceš. To řekl, aby naznačil, jakou smrtí Petr oslaví Boha.“


Když Ježíš zjevil Petrovi jeho budoucnost, vyzval ho: „Následuj mě!“. Petr však jakoby neslyší Ježíšovu výzvu, aby ho následoval, ale začíná se zajímat o život druhých: „Pane, a co on?“
Myslím si, že tento mechanismus vzniká i v nás, když na nás dolehnou těžkosti, když tušíme, že se setkáme s utrpením a nemocí. Chceme uniknout a začínáme se srovnávat s ostatními. Přejeme si, abychom na tom byli všichni stejně. Někdy se nám zdá, že utrpení druhých nám může pomoci nést naše osobní obtíže.
Ježíš nám ukazuje jinou cestu. Na příkladu Petra vysvětluje, že nám zájem o život druhých v ničem nepomůže, naše problémy to nevyřeší. Vyrovnat se s problémy, které na nás doléhají, nám pomůže následování Ježíše. V každé situaci našeho života máme napodobovat Ježíšovo jednání. Jako odpověď na všechna svá dilemata Petr uslyšel od Ježíše slova: „Ty mě následuj!“ To znamená, čti evangelium, podívej se na Ježíše a jednej stejně.
Další radu, jak obstát v nebezpečích života, dává svatý Pavel v dnešním prvním čtení. Pavel je ve vězení, hrozí mu trest smrti. Místo prožívání strachu a úzkosti z toho, co může za chvíli nastat, otevřeně hlásá Boží království a učí o Pánu Ježíši Kristu.
Úplný zájem o osobu Ježíše Krista je to, co nám vždy přinese klid při pohledu na naši budoucnost, dává také pokoj do srdce ve složitých událostech, které přicházejí.
Pokud se staráme o Boží záležitosti, o hlásání pravdy o Božím království a následujeme Ježíše, Ježíš nám dal slib, že Bůh se postará o všechny naše starosti. Dům, to je náš život postavený na skále, kterou je Ježíš Kristus, nezničí ani největší životní vichřice.