Středa - 12. týden v liturgickém mezidobí 2018

Mt 7, 15 – 20
Dnešní evangelium upozorňuje na působení některých pastýřů, kteří v církvi překrucovali, překrucují nebo budou překrucovat pravdu evangelia a význam Ježíše z Nazareta. Ježíš to věděl, proto varoval své učedníky před falešnými proroky. Mluvil o nich jako o vlcích, převlečených za ovce. Podobně o nebezpečí překrucování Božího slova a pravdy o Ježíši Kristu mluvil svatý Pavel: sám Satan se přemění na Anděla Světla.

Zlému duchu jde o to, aby zamezil našemu setkaní s Bohem a oddělil nás od jeho pomoci a vyřešení našich životních obtíží.
Působení zla, které se převléká za pravdu, ukazuje, že ve světě probíhá velký boj o zahalení pravdy o Ježíši z Nazareta. Je velmi důležité, abychom o Ježíši Kristu poznali pravdu.
Podstatným úkolem církve je tuto pravdu o Ježíši ukázat. To má konat učitelský a pastýřský úřad. Pravdivé hlásání se pozná v našem životě podle ovoce, jaké v nás naroste. Buď zakoušíme Boží pomoc, nebo ne. Hlavní zdroj Boží pomoci je ve svátostech církve. Můžeme ve svém životě pozorovat, zda to, co jsme slyšeli v církvi, nám pomáhá přiblížit se k Bohu, zbavuje nás strachu z Boha, otevírá naše srdce Boží milosti nebo nás nechává lhostejnými.
Pokud nevidíme ve svém životě ovoce, měli bychom začít opravdu hledat pastýře, kteří nás k Bohu přivedou. Když mě konkrétní pastýř církve k Bohu nevede, Boží milosti nezprostředkuje, mám svobodně vyhledat jiného.
Jen já mohu uvidět, zda je ovoce dobré nebo špatné. Já se rozhoduji pro tohoto pastýře nebo hledám jiného. Je mojí zodpovědností, co přijímám.
Ježíš upozorňuje pastýře, kteří svým učením a radami zamlžují pravdu o Božím milosrdenství, že jsou jako strom, který bude poražen a hozen do ohně. Měli bychom vědět, že když něco špatného sníme, bude nám špatně.