Svátek sv. Tomáše, apoštola - 2018

Jan 20, 24 - 29
Dnes církev slaví svátek svatého apoštola Tomáše. Evangelium nám připomíná setkání apoštola se vzkříšeným Ježíšem. Když se Ježíš poprvé zjevil apoštolům, Tomáš s nimi nebyl. Když mu o tom apoštolové řekli, měl velké potíže tomu uvěřit. Řekl, že dokud neuvidí na jeho rukou jizvy po hřebech a nevloží svůj prst do jeho ran a nevloží svou ruku do rány v jeho boku, neuvěří. Pro toto prohlášení je Tomáš označován jako „nevěřící“.


Uvěřit pravdě o vzkříšení je nejobtížnější součástí víry. Nejde o to, abychom akceptovali nějaké náboženské prohlášení, nějakou náboženskou definici, ale o přijetí události, která chce můj život přetvořit. Nejde o recitaci katechismu, ale o pochopení a víru, že tato události má moc ve mně všechno změnit
Nejčastěji je naše víra ve vzkříšení jen takovým teoretickým přijetím náboženské informace. Avšak vzkříšení není nějaká myšlenka, ale skutek. Víra ve vzkříšení je skutečné živé setkání s tímto mužem, který zemřel, tři dny ležel v hrobě a pak vstal z mrtvých.
Tomáš tuto informaci o vzkříšení vzal velmi vážně. To, co je podle lidských měřítek nepravděpodobné, vyžaduje naše plné nasazení. Tomáš měl velkou odvahu vyžádat důkaz této pravdy. Nebál se důsledků, které ze vzkříšení vyplývají. Cítil, že když tomu uvěří, všechno v jeho životě se změní. Ježíš ovšem říká, že blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili, ale opravdová víra ve vzkříšení žádá obrácení. Když věřím, nemohu žít jako dosud.
Naše odpověď na pravdu o vzkříšení je vyznání, které pronesl Tomáš: „Pán můj a Bůh můj.“
Jak máme toto vyznání uskutečnit ve svém životě, vysvětluje sv. Pavel v prvním čtení. Ježíš je nárožní kvádr, na kterém musí být život křesťana postavený. Toto budování vyžaduje pevné spojení našeho života s Ježíšem. Jde o životní rozhodnutí, kdy budu moci říci se sv. Pavlem, že nežiji já, ale žije ve mně Ježíš.
Víra ve vzkříšení je spojená s rozhodnutím k následování Krista. A to samozřejmě vyžaduje velkou odvahu. A odvaha potřebuje ujištění.
Vyprosme si pomoc sv. Tomáše, apoštola, abychom jako on chtěli hledat důkazy potvrzující pravdu o vzkříšení a byli schopni vyznat, že Ježíš je můj Bůh, můj zachránce, můj Spasitel, kterému zcela svěřuji svůj život.