Středa – 13. týden v liturgickém mezidobí 2018

Mt 8, 28 – 34
Vyhnání démonů ze dvou posedlých z gadarskeho kraje má velmi důležitý kontext, který hovoří o příčinách posedlosti.
Země gadarskeho kraje hraničila s oblastí, kde žili Židé. Židům bylo zakázáno jíst maso z vepřů. Vepřové maso bylo nábožensky nečisté. To znamená, že když Žid jedl vepřové maso, spáchal těžký hřích.


V té době byla nouze o potraviny, problém uživit rodinu. Jídlo bylo drahé, a často i chybělo. Bylo velké pokušení požívat zakázané maso z vepřů, které bylo dostupné a levné. Měli bychom vědět, že jedna věc je někomu prospěšná, ale druhému může uškodit.
V dnešním úryvku evangelia můžeme také vidět, že démoni velmi dobře vědí, kdo je Ježíš. Vědí dobře, že je Syn Boží. Tam, kde je přítomen Ježíš, není místo pro démona. Důležité je, aby Ježíš byl uveden do této zóny v životě člověka, kde působí zlý duch. Ježíš je přiveden především aktem víry. Je to velmi zajímavé, že ďábel ví, kdo je Ježíš Kristus, a také to, zda je v našich modlitbách skutečně přítomen. Zeptejme se každý sám sebe, zda je Ježíš v našich modlitbách opravdu přítomen. Je naše modlitba projevem víry v Ježíše Krista? Když se se vzkříšeným Ježíšem v modlitbách nesetkáváme, jsou naše modlitby zbytečné, protože nemají moc ochránit nás před zlým duchem.
Ježíš umožňuje démonům vstoupit do vepřů, protože je démoni používali jako nástroj pokoušení Židů. Po vstupu démonů do vepřů se stádo vrhlo do jezera a utopilo se. Tato událost nám říká, že když Ježíš osvobozuje člověka od vlivu zlého ducha, snaží se zároveň odstranit zdroj pokušení.
Dnešní evangelium mluví také o tom, že lidé z města Ježíše žádají, aby od nich Ježíš odešel. Tato skutečnost ukazuje, že Ježíš v našem životě není vždy vítán. Často si myslíme, že je pro nás lepší, když Ježíš v našem srdci není, když nás Boží přikázání nebudou omezovat, protože si všechno nejlépe zvládneme sami.
Z dnešního evangelia vyplývá také otázka, zda nám opravdu záleží na přítomnosti Ježíše v našem životě, zda opravdu chceme, aby Ježíš odstranil všechny situace, ze kterých k nám přichází pokušení?
Mohou to být lidé, se kterými bychom měli přerušit kontakt. Může to být nějaký nespravedlivý zdroj špinavých peněz. Může to být nějaká záliba nebo pochoutka, které se nechci vzdát, atd.
Možná cítíme, že nám přítomnost Ježíše vadí, ale měli bychom vědět, že bez Ježíše se stáváme snadnou obětí zlého ducha.