Sobota 15. týden v liturgickém mezidobí

Mt 12, 14 – 21;
Ježíš Nazaretský nám přišel postavit cestu, která vede k věčnému životu. Hříchem jsme tuto cestu k Bohu rozbili a vysloužili si smrt. Ježíš Nazaretský ve svém evangeliu nabízí odstranění prokletí smrti. On je Bohem poslaný, milovaný Boží Syn, který svou službou kříže přináší člověku spásu.

Potvrzením jeho mesiášské služby byla četná uzdravení a dokonce i vzkříšení. Bůh mnohokrát dosvědčil, že Ježíš Nazaretský člověku otevřel věčnost.Ježíš svou nabídku věčného života nikomu nevnucuje. Vždycky říká: Jestli chceš. Nenaléhá ani nekřičí. Je to velký Boží dar a naše svobodná volba. Předávat víru v Ježíše násilím byl špatný nápad křesťanů. Dosvědčuje nepochopení Ježíšova evangelia. Ježíš svou věrohodnost dosvědčoval uzdravováním, dobrými skutky a všestrannou pomocí potřebným. Dnešní evangelium říká: „Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí.“ Boží jednání je vždy laskavé, neohrožuje, ale pomáhá.
Když Ježíš viděl, že se farizeové rozhodli zahubit ho, odešel jinam. Nebojoval s nimi, šel dál. Ježíš druhé násilím nenutil, aby se mu podřídili.
Věčný život je nabídka, máme svobodu volit. Bohem nesmíme strašit. K přijetí dobra nemůžeme nutit, můžeme druhé jen povzbudit.
Primární cesta, po které k nám Bůh přichází, je eucharistie, tento malý kus chleba, který nikoho neděsí.
Jako křesťané buďme svědky Boží bezbranné dobroty.