Sobota – 18. týden v liturgickém mezidobí

Hab 1, 12 – 2,4; Mt 17, 14 - 20
Situace člověka z dnešního evangelia je obecná, i nás se dotýkají různé obtíže, které sami nezvládáme. Zlo, které existuje ve světě, nás nerozmazluje. Za zlem, které ovlivňovalo syna z dnešního evangelia, stál zlý duch. Aby tento chlapec mohl být uzdraven, musel Ježíš tohoto ducha vyhnat. Často nevnímáme ohrožení, která ovlivňují náš život nebo životy našich blízkých, jejichž původem je zlý duch.

Velmi lehkovážně se otevíráme působení zlého ducha. Dnešní evangelium ukazuje, že zlý duch chce člověka zahubit vždycky.
Ježíše lidská nerozvážnost a bezmyšlenkovitost zneklidňuje, vyčítá lidem shromážděným kolem něj zaslepenost vůči němu i naivitu vůči ohrožení zlým duchem: „Pokolení nevěřící a zvracené! Jak dlouho ještě mám být s vámi? Jak dlouho vás mám ještě snášet?“
Bezpečnost našeho života na zemi a vyproštění se z vlivu zlého ducha je spojené s kvalitou našeho osobního vztahu k Ježíši. Když byl chlapec přiveden k Ježíš, zlý duch musel odejít a zároveň zmizelo i ohrožení jeho života.
Pevný vztah k Ježíši budujeme vírou. Ježíš říká, že potřebujeme víru o velikosti hořčičného zrnka. To je velmi malé. Když se učedníci ptají Ježíše, proč oni nemohli vyhnat zlého ducha, odpověděl jim: „Pro vaši malou víru“. Máme mít víru alespoň o velikosti hořčičného zrnka, ale učedníci ani tuto mikroskopickou velikost víry neměli. Proč měli učedníci nedostatek víry? Myslím si, že příčinou je rozhodnutí udělat něco bez Ježíše, za jeho zády. O tom mluví otec chlapce: „Přivedl jsem ho k tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit“. Sami učedníci nemají moc překonat zlo. Moc k překonání zla má jen Ježíš. Každé lidské úsilí odstranit zlo selže.
Dnešní evangelium klade také nám otázku: Věříme v Ježíšovu přítomnost v církvi a v jejích svátostech. Zopakujme si: Otci chlapce stačilo přivést svého syna k Ježíši a zlo bylo v jediném okamžiku odstraněno.
V každé eucharistii je nám Ježíš neuvěřitelně blízko. Potřebujeme jen v tuto pravdu věřit a budeme neustále zažívat požehnání svého života i života svých blízkých.