Sobota - 24. týden v liturgickém mezidobí

Lk 8, 4 - 15
V dnešním evangeliu nám Ježíš vysvětluje, že Boží působení v našem životě a jeho pomoc přichází skrze Boží slovo. Bůh na stránkách Bible odhalil cesty, po kterých k nám jeho milost přichází. V Bibli najdeme množství různých zaslíbení Boží pomoci v nouzi. Pokud potřebujeme Boží pomoc, sáhněme po Písmu svátém a přijměme Boží zaslíbení.

Když čteme Boží slovo, zaséváme Boží zaslíbení do svých srdcí. Pokud Boží zaslíbení do svého srdce nezaseji, nezažiji Boží milost.
Na jedné straně Boží zaslíbení povzbuzují. Bůh se ve svém slově zavázal, že nám dá veškerou pomoc. Bůh nabízí všechno, co člověk potřebuje k vyřešení svých problémů. Ale na druhé straně je pro nás obtížné tuto pomoc přijmout. Máme potíže důvěřovat Bohu, věřit v jeho dobrotu.
Naše srdce není vždy dobrou půdou. Co máme udělat, aby se naše srdce stala úrodná, aby nám Boží zaslíbení přinášela požehnání?
Ježíš vysvětluje význam Božího slova svým učedníkům. Pro další je to tajemství: Dívají se, ale nevidí, slyší, ale nerozumí. Abychom pochopili Boží slovo, musíme být Ježíšovými učedníky. To znamená těmi, kteří slyší Boží slovo a chtějí mu porozumět. Jde o osobní zájem a nasazení.
V naší farnosti tomu slouží čtvrteční setkání s Biblí pro dospělé a páteční setkání mládeže. Půda našeho srdce se stává úrodnou skrze snahu prohloubit znalost Božího slova a úsilí toto Slovo následovat.
Velkou pomocí k porozumění Božímu slovu je i život svaté Rity. Hluboce toužila pochopit učení Ježíše Krista a Boží slovo, proto od dětství chtěla žít v klášteře. Klášter je to místo, kde člověk nachází nejvhodnější podmínky pro setkání s Božím slovem a jeho uvedení do života. Klášter dal svaté Ritě možnost a také čas na rozjímaní Ježíšova kříže. Rita dlouhé hodiny meditovala kříž. Ježíšův kříž je úplným uvedením Božího slova do života a také nejkrásnějším ovocem poslušnosti Božímu slovu.
Srdce svaté Rity formované hodinami pohledu na kříž rostlo také k stále větší lásce k bližním. Dodnes Rita působí v církvi a pomáhá nesčetným zástupům lidí.
Prosme svatou Ritu, aby nám pomáhala uvidět nepochopitelnou Boží dobrotu vyjádřenou v jeho slově, pochopit bezpečnost Božích zaslíbení a jejich nutnost pro překonání každého útoku zla. Ježíšův kříž je potvrzením dobrých Božích úmyslů. Aby nám Bůh mohl pomáhat, musíme mu otevřít srdce a neomezeně důvěřovat jeho dobrotě. Prosme svatou Ritu, aby nás naučila důvěřovat Ježíši a bezvýhradně naslouchat Božímu slovu.