Úterý - 27. týden v liturgickém mezidobí

Lk 10, 38 - 42
Příběh Ježíšovy návštěvy u Marty a Marie je velmi důležitý pro pochopení významu modlitby a práce v našem životě. Potřebujeme si neustále uvědomovat, co je nutné, aby naše práce měla smysl a sloužila kráse a růstu našeho života.


Marta těžce pracuje, aby pohostila Ježíše a jeho učedníky. Nebyl to malý zastup lidí, který se rozhodla občerstvit. Práce kuchařky je těžká. Lehce pochopíme, že se Marta na svou sestru rozzlobila, když tak nutně potřebovala její pomoc.
Práce patří k nejdůležitějším úkolům člověka. Je podstatou lidské existence na zemi. Bez práce nepřežijeme. Nepotřebujeme jen svou práci, ale nevyhnutelně také práci druhých.
Proč Ježíš kára Martu za její žádost, aby napomenul Marii za její lenost? A proč chválí Marii, přestože Martě nepomáhá? Má práce v Ježíšových očích cenu?
Ježíšovo napomenutí Marty pochopíme jako uspořádání lidského přístupu k práci. Člověk se nechá prací lehce zotročit. Zruší nutný řád v práci.
Ježíšovu pochvalu Marie pochopíme v pravidlech svatého Benedikta: Modli se a pracuj! Je důležité porozumět souvislostem ve vztahu práce a modlitby. K úspěšnému životu potřebujeme vědět, že práce a modlitba patří nerozlučitelně k sobě. Bez modlitby lidská práce není dobrá a naopak. Práce bez modlitby člověka zotročí a modlitba bez práce nás nepřivede k Bohu.
V práci i v modlitbě je podstatný řád. Benedikt po Ježíšovi také učí, že na prvním místě musí být modlitba, protože modlitbou získáváme správný vztah k práci. Bez modlitby se práce stává prokletím člověka.
Křesťan má každý nový den začínat modlitbou a pak se teprve dát do práce.