Sobota - 30. týden v liturgickém mezidobí

Lk 14, 1. 7 – 11
Dnešní evangelium nás upozorňuje na problém povyšování se nad ostatní, na problém s naší nadutostí a pýchou. Snažíme se vypadat lépe než druzí. Velmi nás bolí, vztekáme se, když nás někdo poníží nebo pokoří. Závidíme druhým cokoli, co je dělá úspěšnými a významnými. Jsme proniknuti duchem sobectví.
Ježíš v dnešním evangeliu ukazuje, že se mezi lidmi vždy najde někdo, kdo je schopnější, významnější a důležitější než já. Chce nás chránit před hanbou, ke které vede domýšlivost, nafoukanost a pýcha.

Ve svých očích jsme možná ti nej…nej…, ale v očích druhých budeme vždy o trochu menší, horší než někdo jiný.
Sobecké hledání své výjimečnosti vede neustále k novým a novým konfliktům a bojům mezi námi.
Ani já ani nikdo další není schopen ohodnotit význam lidské osoby. Můj skutečný význam může posoudit jen Bůh.
My křesťané máme vzor dobrého chování vůči druhým a také vůči Bohu. V Marii máme příklad správného pohledu na sebe. Maria je úplně proniknuta pokorou. Maria ví, že její význam pochází od Boha, protože Bůh a jeho milost učinila v jejím životě veliké věci.
Také Ježíš nám dal příklad. Stal se služebníkem všech. Ve Večeřadle, když poklekl před učedníky, aby jim umýval nohy, ukázal, jak to máme dělat. Máme vždy přijmout poslední místo, udělat práci, kterou jiní odmítají.
V současné době vládne názor, že práce člověka ponižuje a zvláště práce fyzická. Ztratili jsme úctu k práci. Práce v našich očích nemá již správný význam a hodnotu. Ale právě práce a její kvalita nás povyšují. Po vyhnání lidí z ráje se vznáší nad lidskou prací dřina, pot, často marná námaha a podobně, ale práce je stále podstatou pozemského života. Člověk svou prací vládne zemi. Také příklad svaté Rodiny z Nazareta potvrdil význam a hodnotu lidské práce.
Svatý Jakub říká, že víra bez skutků je mrtvá. My křesťané máme vědět, že kvalita naší práce potvrzuje naši víru.
Na přelomu devatenáctého a dvacátého století, kdy divoký kapitalismus vykořisťováním lidí ničil hodnou lidské práce, právě tehdy katolické sociální učení ústy Lva třináctého pomohlo podstatně vrátit práci její skutečný význam a tím oddálil ohrožení komunismem. I dnes by měli křesťané práci vracet její skutečnou hodnotu a význam, aby nás neohrožovala ideologie neomarxismu.
Povyšují nás dobré skutky, které jsme udělali. Vzorem našeho života je Panna Maria, která ve skrytu a tichosti plnila své životní úkoly. Dokázala poctivou a vytrvalou prací a příkladným plněním svých povinností vychovat z Ježíše velkou osobnost. Maria se uměla plně věnovat úkolům, před které byla postavena. A nyní je povýšena. Bůh jí dal místo, o kterém ani nesnila. I pro každého z nás má Bůh odměnu, o které ani nesníme, ale jen když dobře splníme naše životní úkoly.
Prosme Pannu Marii, aby nám pomohla udělat všechno, co Bůh žádá, abychom svou práci a povinnosti dobře plnili, a tak dostali nádhernou odměnu od Boha.