Sobota – 33. týden v liturgickém mezidobí

Lk 20, 27 - 40
Dnešní evangelium hovoří o sporu mezi Ježíšem a Saduceji, kteří nevěřili ve vzkříšení. Saduceové argumentovali příběhem, který podle nich podkopává víru ve vzkříšení mrtvých. Ježíš ukázal na omezenost jejich myšlení. Aby člověk pochopil pravdu o zmrtvýchvstání, potřebuje dobře znát Boží slovo. Musí si najít čas, aby se ponořil do Božích pravd, obsažených v Bibli.


Zmrtvýchvstání je něco, co je nejméně pravděpodobné, nám lidem nepochopitelné. Pravda o zmrtvýchvstání je zcela v rozporu se zákony života na Zemi, se zákony existence světa. Je to naprosto nepřirozené. To, že Ježíš z Nazareta vstal z mrtvých, je událost, která nemá v dějinách vesmíru obdoby. Lidé odpradávna hledali možnosti a prostředky, jak si prodloužit život. Hledali něco, co je ochrání před nemocemi a fyzickému tělu dá nesmrtelnost. Tento prostředek je často označován pojmem elixír života. Jedním z velkých hledačů elixíru života byl Hitler, který na hledání elixíru života vynaložil více prostředků, než na výzkum jaderných zbraní.
Naproti tomu křesťanská zvěst o zmrtvýchvstání říká, že to, co už je mrtvé, co je prach a popel, dostane nový život v jiné kvalitě. Naše fyzické tělo bude událostí zmrtvýchvstání oblečeno v nové oslavené tělo. Víme, že se člověk smrti nevyhne. Křesťanství učí, že můžeme od Boha přijmout dar nového života, dar nového těla. Cestu k přijetí tohoto daru otevírá svátost křtu, která nás spojuje se smrtí Ježíše Krista na kříži a s jeho zmrtvýchvstáním. A každé svaté přijímání je novým potvrzením našeho spojení s Ježíšem. Ježíš řekl: Kdo jí mé tělo, má život věčný. Víra ve vzkříšení lidského těla je základní křesťanskou pravdou, na které křesťan staví celý svůj život.
Je podivné, že spousta křesťanů s nadšením naslouchá názorům, které zpochybňují křesťanské pravdy víry a nabízejí falešné cesty k řešení životních problémů, slibují zdraví a nesmrtelnost. Možná jinak než Hitler, ale také vydáváme hodně peněz za iluzi. Křesťanství je jedinečnou cestou k řešení všech problémů, včetně smrti. Křesťanství nelze kombinovat s východními náboženstvími, buddhismem, hinduismem a jinými náboženskými směry. Také Saduceové chtěli sloučit biblickou zvěst s řeckou filozofií a Ježíš to odmítl.
Chci povzbudit každého z vás, abyste přijali tuto základní pravdu křesťanství, že Ježíš z Nazareta vstal z mrtvých, a tak prožili setkání se zmrtvýchvstalým Pánem. Zmrtvýchvstalý Ježíš přichází v eucharistii jako lékař našich těl i duší a dává nám také potřebnou modrost a pomoc k řešení všech našich životních problémů.