2. sobota adventní

Mt 17, 10 - 13
Dnešní evangelium vypraví o problému, který měli Židé se správným pochopením Božích zjevení. Nerozuměli Boží řeči, kterou k nim mluvil Bůh skrze aktuální události. Jan Křtitel svým veřejným působením u Jordánu naplnil znamení starozákonního proroka Eliáše. Jan byl Božím hlasem, ukazujícím na aktuální Boží působení. Když Ježíš mluví o své věrohodnosti, odkazuje na svědectví Jana Křtitele.


Jan Křtitel, Ježíšův svědek, byl předpovězený Bohem ve Starém zákoně. On byl Eliášem, který měl přijít. Svědek se objevil, ukázal na Mesiáše, ale nepoznali ho. Tento příběh se stále opakuje. Zde najdeme odpověď na naše osobní tragédie, na války a neštěstí, která se ve světě dějí.
Bůh posílá své proroky, odhaluje své myšlenky, své úmysly, varuje před blížícími se tragédiemi, ale my Boží hlas neslyšíme, nevidíme Boží znamení. Proč to tak je?
Bůh své úmysly oznamuje předem. Starý zákon je velká Boží zpráva o všem, co se Bůh rozhodl udělat pro lidi. Všechny hlavní spásonosné události z Ježíšova života byly několik set let dopředu oznámeny a popsány. Bůh také promluvil o přímém předchůdci Mesiáše, o Janu Křtiteli. A nikdo to nepochopil. Lidé o tom četli, znamení viděli, ale nerozuměli. Proč se to stále opakuje?
Myslím si, že problém spočívá v naší neznalosti a špatném přístupu k Písmu svatému. Čteme je, chceme mu porozumět? Je pro nás Bible opravdu Boží slovo?
Nehledáme v něm především potvrzení našeho myšlení, našich plánů, našeho porozumění událostem, které se dějí? Bůh nepřichází, aby potvrdil naše plány, ale přichází se svým plánem opravy a uzdravení našeho života. My musíme opravdu toužit Boha poslouchat. Návod k porozumění Bohu a jeho zjevením ukazuje prosba z modlitby Otčenáš: „Buď vůle tvá“. Až pochopíme, co tato věta znamená, začne v našem životě působit Boží moc. Modleme se tuto prosbu opravdově!