Advent – 20. prosince

Lk 1, 26 - 38
Dnešní evangelium vypraví o zvěstování Panně Marii. Je to příběh jediného člověka – Marie, která poznala pravou tvář Boha a tak z něj přestala mít strach.
Maria se narodila bez prvotního hříchu, to znamená, že byla jako první lidé - Adam a Eva. Ale archanděl Gabriel po svém pozdravení napřed musel Marii ujistit, že se Boha nemusí bát. Z toho plyne, že se Bůh po stvoření člověka neodhalil úplně, že byl i v ráji člověku zahalen.

Člověk od začátku musel jít cestou postupného poznávání Boha. Obdržel svobodu, to znamená, že Bůh od začátku nepřitlačil člověka svou velikostí a nádherou. Nechal mu prostor hledání toho, co je opravdu dobré a především, aby měl možnost v plné svobodě uvidět to dobro, kterým je Bůh a pak se mu podřídit.
Když Maria uslyšela pozdrav archanděla, nebyla si jista, co to pro ni může znamenat, zda jí něco nehrozí. Z toho vidíme, že i pro Marii byl Bůh někdo neznámý, že také ona potřebovala pochopit, že Bůh je opravdu dobrý.
Bůh odhaluje svou tvář v Ježíši. Maria ztratila strach z Boha, když uslyšela, že má porodit Božího Syna, kterému dá jméno Ježíš. Měla jen technický dotaz: „Jak se to stane?“ Už se ale nebála. Když přijala vysvětlení, dala Bohu právo konat jeho vůli ve svém těle, ve svém životě: „ať se mi stane podle tvého slova“.
Adam a Eva chtěli v ráji sami rozlišovat mezi dobrem a zlem. To se stalo největší tragédií celého lidstva. Dobro je jen jedno a je jím sám Bůh. Mimo Boha člověk nepochopí a nemůže konat dobro, musí v celé plnosti uvidět Boží tvář. V jedné chvíli apoštol Natanael řekl Ježíši: ukaž nám Otce a to nám stačí. Uslyšel odpověď: Kdo vidí mne, vidí také Otce. Ve chvíli, kdy Maria uslyšela o početí Božího Syna, kdy uslyšela jméno Ježíš, které mu měla dát, přestala se Boha bát a otevřela dokořán své srdce Boží vůli.
Také nám se v Ježíši odhaluje Boží tvář a současně i dobro. Ježíš je ten, který všechno koná dobře, zlo v něm není. Když se chceme setkat s dobrem a prožívat je, potřebujeme, aby se Ježíš narodil v našem životě, aby byl základem, na kterém stavíme svůj život. Ježíš je cesta, pravda a život.
Maria nám v dnešním evangeliu také ukazuje, že když se zbavíme strachu z Boha a poznáme jeho dobrotu, staneme se činiteli dobra, budeme moci otevřít svá srdce ke službě potřebným. Když Maria uslyšela, že je její příbuzná Alžběta těhotná, spěchala jí pomáhat.