Čtvrtek - 2. týden v liturgickém mezidobí

Mk 3, 7 – 12
Dnešní evangelium vypráví o zájmu, který Ježíš vzbuzoval: „Velké množství lidu šlo za ním“. Tito lidé, kteří šli za Ježíšem, u něj nacházeli potřebnou pomoc. Některé uzdravil, jiné osvobodil od zlého ducha a všechny vyučoval o Bohu a ukazoval jim správný směr života. Ježíš dokázal řešit všechny problémy lidí.
Svým příchodem a působením ukázal, že nám Bůh pomáhá konkrétně.

A tato Boží pomoc přichází skrze člověka. Na začátku byl tímto prostředníkem Boží pomoci Ježíš z Nazareta a předal tento úkol nám křesťanům. Bůh nám dává sebe navzájem, abychom si zprostředkovali Boží milost. Většinu svátostí udílí kněz. Svátost manželství si udělují manželé navzájem. Modlitba, ve které je Ježíš přítomný, vyžaduje alespoň dvě osoby: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem uprostřed nich.“ My křesťané máme vědět, že k získání Boží pomoci se navzájem potřebujeme. Možná, že je to jeden z důvodů nevyslyšených proseb.
Lidé, kteří se setkali s Ježíšem a v něm s Boží milostí, získali nejprve správný obraz Ježíše. Evangelium říká, že k Ježíši přicházelo mnoho lidí, protože slyšeli, co všechno koná. Jaké informace o Ježíši předáváme my? Je naše svědectví o Ježíši, o Boží milosti, o svátostech a o správné křesťanské modlitbě schopné otevírat srdce bližních Božímu působení?
Člověk potřebuje mít pravdivé poznání Boha, aby se zbavil strachu a důvěřoval mu.
Dnešní evangelium ukazuje, že také zlí duchové dobře znali Ježíše, že velmi dobře věděli, že je Syn Boží, proto ho na slovo poslouchali. Snad jsme již pochopili, že se problémů a působení zla v nás zbavíme jen tehdy, když dobře poznáme Ježíše, když si budeme jisti, že Ježíš z Nazareta je Syn Boží. On je jediným prostředníkem mezi námi a Bohem, jen on nás osvobozuje od každého zla.
Zeptejme se každý sám sebe: Mám dostatečné poznání Ježíše, mám znalosti a zkušenosti s působením svátostí, s mocí křesťanské modlitby? Vede mě moje poznání Boha k důvěře a přijetí jeho milostí?