Panny Marie, Matky dobré rady - pátek v Oktávu velikonočním

Dnes v augustiniánském řádu slavíme svátek Panny Marie, Matky dobré rady. Tento titul je spojen s obrazem Matky Boží typu Eleousy (Matka něhy), který se nachází v Itálii ve městě Genezzano. O kult tohoto obrazu se od počátku stará augustiniánský řád.
Obraz ukazuje Marii a Ježíše, který spočívá na Mariině levém rameni, a tváře obou se něžně dotýkají.


Zvláštností této fresky je, že malba byla provedena na tenké vrstvě sádry nebo porcelánu, ne o moc silnější než papír. Jeden z badatelů, který prozkoumal tento obraz, ho popsal jako fresku namalovanou jakoby na skořápce vejce. Obraz jakoby visí v prostoru rámu, asi centimetr od zdi. Jediným opěrným bodem je pravý dolní roh, na kterém obraz spočívá.
Taková nesmírně křehká věc, jakou je tento obraz, navzdory své křehkosti nebyl po mnoho staletí od svého vzniku poškozen. Tato skutečnost je pro mě zvláštním znamením pravdy o Boží milosti.
Možná, že mnohé z toho, co prožíváme - z lidského hlediska nemá budoucnost, ale pokud je to Boží vůle, přetrvá to. Ve druhém listu Korintským svatý. Pavel píše: „Tento poklad však uchováváme v hliněné nádobě, aby tato obrovská moc byla připisována Bohu, ne nám.“ V této větě svatý Pavel velmi jasně říká, že staví především na Boží milosti. Nehledá sílu k životu a řešení problémů v sobě, ale v Bohu a Jeho pomoci. Kolik lidí se zhroutí pod tíhou potíží, které na ně dolehly, protože byly nad jejich síly. Na jedné straně pochopili, že jsou jako hliněný džbán, který již popraskal, a není možné ho už spravit, ale na druhé straně jim chyběl pohled víry, kdy člověk ví, že Bůh je, a že Jeho milost je všemocná.
Tento obraz Matky Boží v augustiniánském kostele v Genezzano získal titul Panny Marie Matky dobré rady. Myslím si, že tento titul vznikl také z důvodu křehkosti podkladu, na kterém byl tento obraz namalovaný. Tato skutečnost jasně vyjadřuje pravdu o Boží moci a také to, že nalomenou třtinu Bůh nedolomí a doutnající plamen neuhasí. Bůh s námi, s našim tak často rozbitým životem, zachází s velkou opatrností, s úžasnou něžností. I když se nám zdá, že už je konec, u Boha tomu tak není.
Opřeme náš poraněný, dokonce i zlomený život o Boha, protože on nám tuto možnost stále nabízí, protože je nám vždy věrný. S naším životem je to jako s obrazem Panny Marie v Genezzano, který má oporu pouze v jednom rohu. Náš život založený na něčem lidsky malém, bezvýznamném, na důvěře v Boží prozřetelnost, se může zdárně rozvíjet a dosáhnout krásy, štěstí a úspěchu.
Kéž nám Panna Maria tuto milost důvěry vyprosí.