Sobota - 4. týden velikonoční

Jan 14, 7 - 14
Evangelium dnes odhaluje základní pravdu o božství Ježíše Krista. Ježíš řekl, že on a Otec jedno jsou: „já jsem v Otci a Otec je ve mně“. O přebývání Boha Otce v Ježíši svědčí Ježíšova slova a činy, které konal.
Jak důležitá je pro nás tato pravda, ukazují slova Filipa: „Pane ukaž nám Otce – a to nám stačí“. Živé setkání s Bohem je pro nás a naši věčnost nejdůležitější. Setkání s Bohem spojené s osobním poznáníml je zkušeností, která všechno osvětlí a dá sílu jít Boží cestou.

Tehdy se nám odhalí tajemství, nic nás už nezaskočí a také vše, co potřebujeme k šťastnému životu, máme nadosah.
Když poznávám Ježíše, současně poznávám Boha. Pokud jsem se setkal s Ježíšem, zároveň jsem se setkal s Bohem. Lidskýma očima Boha nemůžeme vidět, ale můžeme vidět Ježíše člověka. Pravdu o Ježíši poznáme z jeho slov a činů. Místem, kde dnes můžeme slyšet Ježíšova slova a vidět jeho činy jsou evangelia. Když čtu evangelia, setkávám se s Bohem, poznávám Boha a začínám ho vidět. To znamená, začínám vnímat, kdo je.
Ježíš dále říká, že kdo v něj věří, bude konat skutky, které konal on a dokonce ještě větší. Je to až neuvěřitelné zaslíbení. Bůh nám dává možnost dělat věci, které mohou překročit svou velikostí všechno, co Ježíš dělal.
Někdy se ptám, zda skutky svatých nejsou potvrzením těchto Ježíšových slov. Dokladem jsou například mystici, kteří prožili mnohokrát muka Golgoty, ukřižování a desetiletí nosili na svém těle Ježíšova stigmata. Tato schopnost nepocházela od nich, ale ze sjednocení s Ježíšem, kterého poznali a zažili jeho lásku.
Ježíš v dnešním evangeliu také dvakrát opakuje slova: „Za cokoli budete prosit v mém jménu, stane se“. Bůh svou milostí na naše prosby odpoví jen tehdy, když je předneseme v Ježíšově jménu. To znamená, když Ježíše budeme dobře znát. V biblické řeči znát jméno znamená důvěrně poznat tuto osobu. Pokud důvěrně znám druhého, vím dobře, oč ho smím požádat.