Sobota - 11. týden v liturgickém mezidobí

Mt 6, 24 – 34
V dnešním evangeliu Ježíš vysvětluje, že člověk ve svém životě stojí před volbou mezi dvěma opačnými směry. Jedním směrem je Bůh a druhým jsou peníze. Člověk hledá někoho nebo něco, co mu dá pocit bezpečí. Víme, že jsme v našem pozemském životě často bezmocní. Hledáme něco, co nám dá pocit, že těžkosti, omezení, které na nás doléhají, překonáme. Nejčastěji používáme peníze.

Nacházíme v nich iluzi svého bezpečí. Bůh je pro nás realitou mnohem hůře uchopitelnou, abychom u něj své bezpečí hledali. Kromě toho Bůh vyžaduje, abychom mu bezmezně důvěřovali.
Ježíš také říká, že není možné sloužit Bohu a penězům: „Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat, a druhého milovat, nebo se bude prvního držet, a druhým pohrdne“. Musíme se rozhodnout. Peníze jsou nám bližší. Bůh je nám stále vzdálený, málo známý. Chybí nám svědectví a také osobní zkušenost, že o nás Bůh skutečně pečuje. Když slyšíme o Bohu, slyšíme nejčastěji o našich povinnostech k němu. O Boží péči a pomoci člověku v těžkostech málokdy slyšíme.
Když Ježíš mluví o Boží prozřetelnosti, ukazuje různé příklady, ve kterých vidíme Boží starost o veškerý život na Zemi a o jeho nádheru.
Peníze nabízejí iluze, ale skutečnou pomoc člověku dává jen Bůh a jeho milost. Pochopit tuto pravdu vyžaduje velké vnitřní úsilí, protože jde proti mentalitě světa. Uvěřit, že Bůh je naše bezpečí, vyžaduje obrácení.
Ale my po nápravě a obrácení netoužíme. Neumíme přijmout napomenutí. Vybíráme si pohodlné cesty, ale zažíváme neštěstí za neštěstím. A nechceme slyšet, že jsme si zvolili špatný směr.
Ježíš říká, že když budeme hledat Boží království a jeho spravedlnost, všechno ostatní nám bude přidáno. Z těchto slov očekáváme jen další komplikace. Nechápeme, že Bůh očekává jen náš souhlas, aby mohl být přítomen v našich životech, aby k nám měl přístup. Máme strach, že když se Bohu odevzdáme, přinese to jen další obtíže. Nechápeme, že jeho příchod je vždy dobrota a láska.
A jestliže Bůh je s námi, protože jsme ho pozvali a dali mu právo konat jeho skutky v našich životech, pak vše, co se s námi děje, nám prospěje.
Život svaté Rity dosvědčuje, že volba Boha přináší úplné štěstí navzdory nejtěžším životním zkouškám. Svatá Rita, stejně jako my, čelila těžkým životním ranám. Všechno překonala důvěrou v Boha a v jeho pomoc.
Neopírala se o peníze, ale o přátelství s ukřižovaným Ježíšem a vybízela ostatní, aby respektovali Boží zákon. Plody jejího života s Bohem sklízíme dodnes.
Ať nás dnešní setkání se svatou Ritou naučí důvěřovat Bohu za každých okolností. Potřebujeme poznat, že peníze poskytují jen iluze.