Středa - svátek sv. Tomáše, apoštola

Ef 2, 19 – 22; Jan 20, 24 - 29
Církev dnes slaví svátek svatého apoštola Tomáše. Evangelium nám připomíná setkání apoštola se vzkříšeným Ježíšem. Když se Ježíš poprvé zjevil apoštolům, Tomáš s nimi nebyl. Když mu o tom apoštolové řekli, měl velké potíže tomu uvěřit. Řekl, že dokud neuvidí na jeho rukou jizvy po hřebech a nevloží svůj prst do jeho ran a nevloží svou ruku do rány v jeho boku, neuvěří. Podle této události mu říkáme „nevěřící Tomáš“.


Uvěřit pravdě o vzkříšení je nejtěžší součást víry. Nejde o to, abychom pasivně přijali náboženskou tradici, nějakou náboženskou definici, ale abychom osobně přijali událost, která promění můj život. Nejde o znalosti katechismu, ale o pochopení a víru, že událost zmrtvýchvstání Ježíše má moc ve mně všechno obnovit
Naše víra ve vzkříšení je často jen přijetím teoretické náboženské informace. Avšak vzkříšení není nějaká myšlenka, ale skutek, který má hluboké důsledky. Víra ve vzkříšení je živé setkání s tímto mužem, který zemřel, tři dny ležel v hrobě a pak vstal z mrtvých.
Tomáš tuto informaci o vzkříšení vzal velmi vážně. A zkoumal ji. To, co je v lidských očích nepravděpodobné, vyžaduje důkladné prověření. Tomáš měl odvahu vyžádat si důkaz. Nebál se důsledků, které ze vzkříšení vyplývají. Cítil, že když tomu uvěří, všechno v jeho životě se změní. Ježíš ovšem říká, že blahoslavení, kteří neviděli, a přesto uvěřili, ale důsledkem víry ve vzkříšení je obrácení. Když věřím, nemohu žít jako dosud.
Naše odpověď na pravdu o vzkříšení je vyznání, které pronesl Tomáš: „Pán můj a Bůh můj.“
Jak máme toto vyznání uvést do svého života, vysvětluje sv. Pavel v prvním čtení. Ježíš je nárožní kvádr, na kterém musí být život křesťana postavený. Toto budování vyžaduje pevné spojení našeho života s Ježíšem. Jde o životní rozhodnutí, kdy budu moci říci se sv. Pavlem: Už nežiji já, ale žije ve mně Ježíš.
Víra ve vzkříšení je spojená s rozhodnutím následovat Krista. A to samozřejmě vyžaduje velkou odvahu. A odvaha potřebuje ujištění.
Vyprosme si pomoc sv. Tomáše, apoštola, abychom jako on hledali důkazy o vzkříšení a byli schopni vyznat, že Ježíš je můj Bůh, můj zachránce a můj Spasitel, kterému zcela svěřuji svůj život.

Dnes slavíme svátek sv. Tomáše, apoštola, který, když uviděl vzkříšeného Ježíše, vyznal: Pán můj a Bůh můj!
Kéž bychom také my poznali v tomto kousku chleba po slovech konsekrace vzkříšeného Ježíše, a byli schopni se sv. Tomášem vyznat: Pán můj a Bůh můj!