Úterý - 15. týden v liturgickém mezidobí

Mt 11, 20 – 24
V dnešním evangeliu zazněla Ježíšova ostrá slova: „Běda tobě!“ Neboť jestli se neobrátíš, „sodomské zemi bude v soudný den lehčeji než tobě“. Je to příkré napomenutí, které Ježíš namířil na obyvatele měst, kde nejčastěji působil a učinil nejvíce znamení.
Možná nás tato Ježíšova ostrá slova překvapila, protože Ježíš přece učí lásce.


Ale musíme vědět, že láska také varuje před hrozícím nebezpečím. Ježíš nás opravdu miluje a nemůže nás před nebezpečím nevarovat, protože přišel na zem, aby nás vyvedl ze smrti, kterou jsme si způsobili hříchem. Dal nám sám sebe i své učení, abychom našli cestu k životu. A pokud nás Ježíšovo poselství nezajímá, zbývá jen říci: Běda nám, protože naše hloupost nás dovede k zániku.
Láska nemůže nevarovat.
Našim hlavním problémem je lhostejnost a nezájem o otázky věčnosti. Velice to podceňujeme. Co může probudit náš opravdový zájem o evangelium Ježíše Krista?
Důvěryhodnost evangelia i dnes Bůh potvrzuje svými znameními a zázraky. Také v dnešní době zázraky nechybí.
Ježíš dává člověku jedinečnou nabídku: dar věčného života. A nás, bohužel, v první řadě zajímá to, co pomíjí.
Ptejme se neustále sami sebe: Máme skutečný zájem o věčnost?