Čtvrtek - 22. týden liturgickém mezidobí

Lk 5, 1 - 11
Dnešní evangelium mluví o požehnání, které dostáváme při setkání s Ježíšem. Ježíš přišel léčit všechny aspekty lidského života, přišel uspořádat náš pozemský život. Za prvé, dal požehnání lidské práci, aby se člověk nenamáhal marně. Za druhé ukázal pravdu o našem duchovním stavu, že jsme jen hříšníky. Za třetí, nabízí nové poslání, dává nový smysl našemu životu, poskytuje prostředky pro naše uzdravení a osvobození od zla.


Podívejme se blíže na tyto okruhy lidského života.
Po prvotním hříchu byl člověk odsouzen k práci v potu tváře. Uslyšel slova: země bude rodit trní a bodláčí. Zkušenost ukazuje, že naše úsilí vyjde často nazmar. Jeden druhého zneužívá, anebo samotná práce často zotročuje člověka. Ježíš zázrakem bohatého úlovku ryb v neobvyklém čase obnovuje smysl lidské práce. Způsobil, že lidská dřina, lidské úsilí, nebylo marné. Člověk už nemusí říkat: „Celou noc jsme se lopotili, a nic jsme nechytili“.
Po prvotním hříchu jsme se všichni stali hříšníky, máme sklon ke zlému. Petr, když uviděl Boží požehnání své práce, současně uviděl pravdu o sobě: „Jsem člověk hříšný!“ Tato událost ukazuje, že lidská hříšnost není pro Boha problém. Přiznání se ke hříchu otevírá dveře lidského života Božímu působení. Jen pokorné uznání a vyznání hříchu otevírá cestu k Boží pomoci.
Další okruh, o kterém evangelium mluví, je povolání člověka ke spolupráci na budování Božího království zde na zemi. Boží království je prostor setkávání člověka s Bohem, život v Boží přítomnosti, v jeho péči: „Od nynějška budeš lovit lidi“. Tato věta ukazuje, že lidská práce může sloužit Bohu, že může mít svůj hluboký smysl a význam.
Setkání s Ježíšem, který léčí lidský život, začíná poslušností. Petr dvakrát poslechl Ježíše. Za prvé otevřel Ježíši své pracoviště. Za druhé na Ježíšův pokyn pokračoval v rybolovu, i když to považoval za nesmyslnou a zbytečnou práci.
Kde vzal Petr tolik ochoty a pokory k těžké práci, která je lidsky nesmyslná?
V odvážném naslouchání tomu, co říkal Ježíš. Člověk potřebuje odvahu k uposlechnutí Božího slova. V ráji člověk neposlechl Boha a přišlo neštěstí a prokletí lidské práce. Ježíš přišel a povzbudil člověka k odvaze, aby naslouchal Bohu a přišlo požehnání.