Čtvrtek - 24. týden v liturgickém mezidobí

Lk 7, 36 - 50

Dnešní evangelium vypraví o dvou postojích k  Ježíši a skrze Ježíše k Bohu. Bůh přichází v Ježíši, aby nám pomohl vyřešit těžké a také lidsky neřešitelné problémy. Evangelia představují Ježíše, který uzdravuje, osvobozuje od vlivu zlého ducha, přinášejí odpuštění hříchů, což je ta nejdůležitější pomoc, protože řeší problém našeho věčného života. Aby Boží milosti mohly působit, musíme se setkat s Ježíšem, protože jen on je jediný prostředník mezi námi a Bohem.

Cesta Božího působení je: Skrze Ježíše, v Ježíši a s Ježíšem. Proto je pro nás setkání s Ježíšem tak nepostradatelné.

Dnešní evangelium nás seznamuje se dvěma osobami, které se s Ježíšem setkaly. Tato setkání přinášejí důležité informace o podmínkách, za kterých je setkání s Ježíšem možné.
Farizeus Šimon a hříšná žena se opravdu chtějí s Ježíšem setkat, proto do setkání hodně investují. Šimon nachystal hostinu pro velký zástup lidí a žena přinesla nádobku drahocenného oleje.
Je takové pořekadlo: Co nic nestojí, za nic nestojí. Pokud je pro nás něco důležité, vynaložíme na to energii, čas a peníze. Podobné je to i s naší vírou. Je jasné, že tím, co obětujeme, ukazujeme, zda si Boha a setkání s ním vážíme.
Další otázka se týká naší motivace, proč Boha hledáme.
Farizeus Šimon usiloval, aby ho Ježíš navštívil a zasedl s ním u stolu a pohovořil s ním. Byl zvědavý a šlo mu o prestiž. Ježíš ho za to pokáral, vyčetl jeho povrchnost.
Jinak se zachovala hříšná žena. Vším, co udělala, ukázala, že potřebuje Ježíše, že hledá lásku a milost.
Bůh v Ježíši nepřichází bezúčelně. Vždy nám chce pomoci, protože ví, že jeho pomoc nezbytně potřebujeme. Možná se často setkáváme s Bohem, který nás kárá, jako Šimona, ale pokud se zastavíme před Bohem jako tato hříšná žena, s plným vědomím své nemoci a hříšnosti, potkáme se s Bohem a jeho láskou.