Středa – 30. týden v liturgickém mezidobí

Lk 13, 22 - 30
Otázka, jak získat spásu, je hledáním cesty pozemským životem, po které můžeme dojít k životu věčnému. Cílem je vytvořit potřebnou kvalitu pozemského života a tím si zajistíit nesmrtelnost.
Protože neumíme uspořádat životní hodnoty, nežijeme plnohodnotný život, který by nás vedl do věčnosti. Proto také zakoušíme smrt.
Na otázku: Kdo bude spasen? Ježíš odpovídá: „Usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi.“

A pak vysvětluje tuto větu: „Začnete tlouci na dveře a volat: Pane, otevři nám!, odpoví vám: Neznám vás, odkud jste? Tu řeknete: Vždyť jsme s tebou jedli a pili a učil jsi u nás na ulicích! Ale on vám odpoví: Nevím, odkud jste. Pryč ode mě, všichni jste páchali nepravosti.“
Ti, kteří tlučou na dveře, vrátného znají, říkají přece: Jedli a pili jsme s tebou a učil jsi u nás.
Dnešní evangelijní podobenství mluví o nás křesťanech. Když jsme na mši svaté, jsme přece hosty Pána Ježíše, sedáme u jeho stolu, jíme jeho chléb a pijeme z jeho kalicha. Posloucháme také jeho učení, když se pro nás čte jeho evangelium a je nám vysvětlováno.
Ježíše Krista, vrátného u nebeské brány, známe, není nikým cizím. Proč nám tedy neotevře?
Ježíš odpovídá: „Neznám vás, protože jste páchali nepravosti.“
Nemůžeme chodit do kostela proto, abychom jen vyslechli mši svatou. Když posloucháme Boží slovo a jeho vysvětlení v kázání, mělo by to náš život inspirovat k proměně. Když přijímáme eucharistii, přijímáme pokrm, který nás má proměňovat.
Pozemský život nás povede do života věčného jen tehdy, když budeme spolupracovat s Boží milostí na proměně našeho života. Protože máme být svatí jako je svatý Ježíš Kristus, máme být láskou jako je on.