17. prosince

Mt 1, 1 – 17
Dnes církev čte v evangeliu rodokmen Ježíše Krista. Možná se ptáme, proč se čte seznam jmen, jaký to má smysl?
Rodokmen Ježíše je velmi důležitý pro správné pochopení smyslu vtělení Syna Božího a jeho díla spásy.
V genealogii Ježíše z Nazareta je mnoho jmen. Každé jméno ukazuje na životní historii konkrétního člověka. Na tomto seznamu jsou lidé, kteří byli dobří, kteří žili podle Boží vůle, ale také ti, kteří byli velice hříšní. V této genealogii vidíme uzavřený kruh. Máme lidi, kteří žili dobře, a pak přicházejí jiní, kteří těžce hřeší, a tak se generace střídají.

Tím je charakterizován lidský život. Jednáme dobře, a pak hřešíme a tak znova a znova.
Tento začarovaný kruh lidského trápení je v určitém okamžiku přerušen. Na konci rodokmenu Ježíšova rodu je výjimečný člověk Josef, „muž Marie, z které se narodil Ježíš, nazývaný Kristus“. Josef udělal v historii lidstva zcela nové a neobvyklé rozhodnutí. Bere na sebe hřích druhého s celým společenským odsouzením, s kterým tento hřích byl spojen.
Evangelium píše: „Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že je těhotná“. To, že počala z Ducha svatého, ví jenom Maria. Pro všechny ostatní a také pro Josefa byl původ těhotenství jiný. Ale Josef se rozhoduje celý tento skandál vzít na sebe. Rozhodl se s Marií tajně rozejít, aby ji nevydal pohaně. Tento člověk byl nějak výjimečný, měl právo obvinit Marii ze zrady, ale obvinil za tento velký skandál sám sebe.
Toto jednání Josefa stojí na začátku nové historie lidstva. Je to velké prorocké dílo Josefa. Ježíš, syn Marie, tento Boží plán naplňuje a dokončí, když na sebe vezme všechny hříchy lidí, celou hanbu, kterou na sebe člověk strhl svou ničemností a špatným jednáním. Ježíš zlomil tento uzavřený bludný kruh lidského hříchu a zla, ze kterého člověk nemohl uniknout.