Čtvrtek 6. týden v liturgickém mezidobí

Mk 8, 27 - 33
U Césareje Filipovy Petr vyznává základní pravdu o Ježíši z Nazareta, že Ježíš je Mesiáš. Co tím říká, co to znamená pro nás?
Mesiáš přichází, aby nás lidi zachránil od každého zla a především od věčné záhuby. V pozemském životě neustále poznáváme, že jsme v mnoha aspektech limitováni. Neumíme se vyrovnat s našimi nemocemi, s naší přecitlivělou emocionalitou, se smrtí, stále prohráváme ze zlem, které na nás útočí. Potřebujeme pomoc.

Úkolem Mesiáše je, aby nás vysvobodil z každého zla a otevřel nám věčnost.
Lidé měli na Ježíše z Nazareta různé názory. Byl považován za někoho výjimečného. Ale pravdu vypověděl jenom Petr. Bůh našel v jeho srdci otevřenost správně pochopit osobu Ježíše z Nazareta, proto dostal milost vyznat v Ježíši Mesiáše. Petr nám předal světlo, které nejvíce potřebujeme, protože setkání s Mesiášem řeší všechny naše problémy na zemi. Nepomůže nám nějaký výjimečný člověk, nám může pomoci jenom Mesiáš, Ježíš z Nazareta. Každý z nás potřebuje takového svědka, jako byl Petr, který nám pomůže pochopit význam Ježíše Krista.
Velikým neštěstím jsou falešná svědectví a zavádějící informace o Ježíši Kristu. Můžeme o Ježíši krásně mluvit, ale když to není pravda, je to nejhorší, co může být. Na to ukazuje Petrova další řeč, kdy začíná vymlouvat Ježíši jeho utrpení a smrt. Ježíš ho srovnává se satanem, to znamená s nejhorším pokušením.
Můžeme zakusit největší životní neštěstí, ale když budeme přivedeni k Mesiáši, dostaneme potřebnou pomoc. Když nás někdo přivede k falešnému Mesiáši, pomoc nepřijde a dostaneme se do područí zla. Proto potřebujeme poznat Božího Mesiáše.
Událost u Césareje Filipovy nám také jasně ukazuje, že pravda o Ježíši nekoexistuje s našimi nápady, kterými si sami chceme vyřešit své problémy. Ježíš žádá uznání své jedinečnosti. Bůh tam jednoznačně řekl: buď Ježíš, nebo žádná pomoc.
Na začátku křesťanského života stojíme před dvěma rozhodnutími. Za prvé se musíme zříci všeho, co vede k hledání duchovní pomoci mimo Ježíše, kde se člověk otevírá různým silám, moci a duchovní energii, kde hledá zdraví, životní úspěch, nebo věčnost. Za druhé vyznáváme, že Ježíš Kristus, ten Ježíš z Nazareta, který zemřel na kříži a po třech dnech vstal z mrtvých, je našim osobním Pánem a Spasitelem. Je to rozhodnutí, úplně se svěřit Ježíši Kristu. Jako křesťané bychom měli tato rozhodnutí vědomě udělat a opravdu podle nich žít.