Svátek Stolce svatého Petra – 22. února

Mt 16, 13 - 19
Dnes církev slaví svátek Stolce svatého apoštola Petra. Význam a postavení sv. Petra má počátek u Cezareje Filipovy, kde Petr vyznal, že Ježíš z Nazareta je Pán a Spasitel. Toto vyznání má zásadní důležitost, protože otevírá život s Bohem, umožňuje působení Božích milostí.

Jen vyznání této pravdy o Ježíši je cestou, která nás vede k Bohu a k věčnosti.
Na jedné straně je vyznání křesťanské víry velmi jednoduché, mám jen upřímně vyznat, že Ježíš z Nazareta je můj osobní Pán a Spasitel. Ale musím tomuto jednoduchému vyznání rozumět. Protože skrze tato slova se můj život musí s Ježíšem pevně spojit. Moje vyznání víry, že Ježíš je Pán a Spasitel, není pravdivé, když tomuto vyznání moje každodenní jednání neodpovídá. Dnes se bojíme odevzdat Bohu naši svobodu. A v křesťanství jde právě o to, abychom úplně dali svůj život Bohu. Když svůj život nepodřizuji Ježíši, moje vyznání víry není pravdivé. A vyznání víry je zásadní rozhodnutí.
Předtím, než se Ježíš zeptal Petra, za koho ho pokládá, zeptal se svých učedníků, za koho jej pokládají lidé. Na odpovědi, které slyšel, vůbec nereagoval, ačkoliv o něm mluvili jako o někom vynikajícím, jako o mimořádném člověku. Ježíš reagoval pouze na odpověď Petra. To nám ukazuje, že Bůh od nás očekává pouze tuto jedinou odpověď, vše ostatní nemá význam.
Význam má to, co mě zachraňuje od zla a smrti. A tím je víra v Ježíše z Nazareta, který je Pánem a Spasitelem. Ježíš je Pánem, to znamená absolutním vladařem světa, kterému je podřízena existence celého vesmíru. Ježíš je Spasitelem, to znamená, že jen on dává člověku život věčný.
Každý nový den bychom měli začít modlitbou, ve které jednoznačně vyznáváme, že Ježíš je náš osobní Pán a Spasitel, kterému podřizujeme další hodiny svého života a děkujeme za život věčný, který od Ježíše přijímáme.