Čtvrtek po Popeleční středě

Lk 9, 22 – 25
Křesťanství žijeme, když následujeme Ježíše. Křesťan ve svém pozemském životě jde ve stopách Ježíše Nazaretského. Co to znamená, jsme slyšeli v dnešním evangeliu: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě … kdo ztratí svůj život pro mě, zachrání ho“. Když slyšíme tato slova poprvé bez vysvětlení, zní to nepřijatelně, protože kříž si nespojujeme s ničím radostným a šťastným.

Také slovo o ztrátě svého života nezní povzbudivě.
Proto potřebujeme vysvětlit význam těchto slov, abychom se nebáli jít touto cestou, abychom byli skutečně křesťany.
Kříž, o kterém mluví Ježíš, je poslušnost vůli nebeského Otce. Kříž, na kterém Ježíš visel na Golgotě, je finále jeho celoživotního povolání. Byla to realizace Božího plánu krok za krokem. Ježíš o své cestě životem říká: Přicházím, abych plnil tvou vůli, můj Bože.
K lidskému životu na Zemi patří různá utrpení, nemoci, strádání, dřina, různé nedostatky a podobně. Bůh nás těchto obtíží nezbavil a nezbaví. Ale chce nám pomoci tyto obtíže řešit a dobře zvládnout. Křížem v manželství je věrnost, v práci poctivost, v učení důslednost a podobně. Jsem věrný všem svým povinnostem, před kterými stojím, všem slibům, které jsem složil. Kříž je životem v odpuštění, odpovědností za štěstí a dobro druhých. Snažím se zachránit druhé od zla. Ztráta mého života pro Ježíše je obětování se pro dobro druhého, pro jeho spásu. Někdy spojená s odmítnutím, osamělostí, pomluvami a bolestí. Každý má svou životní cestu a s ní spojený kříž. Takže křesťanský kříž není nějaké Bohem přidané utrpení, další obtíže Bohem seslané, ale je věrností své životní cestě, svým povinnostem a závazkům v duchu lásky.
Jak mám vzít svůj kříž a následovat Ježíše, a jako Ježíš se dát druhému úplně k dispozici?
Odpověď najdeme v pochopení významu eucharistie. Když rozumím, že ve svatém přijímání přichází Ježíš, současně přijímám Ježíšovu moc jednat jako on, a tak se tento můj kříž stává mou radostí a štěstím. S Ježíšovou pomocí mohu vše zvládnout.