Slavnost Zvěstování Panně Marii

Žid 10, 4 – 10; Lk 1, 26 - 38
Dnes slavíme především Mariinu poslušnost, její přijetí Boží vůle. Maria zcela souhlasila s Božím působením ve svém životě a tak se stala naším vzorem. Maria se dala Bohu zcela k dispozici. Toto svolení slovy: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova“, je aktem nepochopitelné odvahy této velmi mladé dívky. Těmito slovy Maria neřekla Bohu, že souhlasí jen s některými Božími skutky ve svém životě, nebo že sama něco udělá.

Maria řekla Bohu, že souhlasí se vším, co v ní Bůh bude dělat, co udělá v jejím těle. Jedná se o plné vydání Bohu, udělej se mnou všechno, co chceš, ničemu se nebráním.
Jak jsem řekl, Maria nesouhlasila jen s nějakým působením Boha v ní, ale dala se cele Bohu k dispozici. Je to akt jedinečné, mimořádné, nevídané odvahy. Člověk se v podstatě Boha bojí. Již v ráji ďábel našel v lidském srdci pochybnost o Boží dobrotě. Je Boží vůle pro mne tou nejlepší cestou?. Nechce mi Bůh něco vzít? Zde asi leží problém našich prarodičů i nás.
Maria, jako nikdo jiný, ve svém srdci Bohu naprosto důvěřovala. Ona se Boha opravdu nebála. Svým fiat dala své tělo Bohu úplně k dispozici, což vedlo k početí Božího Syna v jejím lůně.
Poslušnost, kterou vidíme u Marie, můžeme najít také u jejího syna Ježíše. O tom mluví dnešní druhé čtení. Poslušnost byla obsahem Ježíšova života: „Tady jsem, abych plnil tvou vůli“. Getsemanská zahrada nám ukázala, jak veliký vnitřní boj Ježíš svedl, aby se sjednotil s Boží vůlí. Jeho pot byl prostoupen krví. Svatý Pavel dodává, že se Ježíš svým utrpením naučil poslušnosti Bohu.
Tyto dva lidské životy na Zemi ukazují, že se setkáme s Bohem pouze tehdy, když budeme Boha poslouchat.
Jednoznačný souhlas s Boží vůlí v našich životech a skutky, které Bůh chce skrze nás dělat, vyžadují velkou odvahu a velké vnitřní nasazení. Říkáme obvykle mechanicky a povrchně i v modlitbě Otčenáš: Buď vůle tvá, ale ve skutečnosti to nemyslíme úplně vážně. K dosažení věčnosti je nezbytné naše úplné odevzdání svého těla a života Bohu. Naše vzkříšení je možné jen tehdy, když dáme Bohu úplný souhlas k disponování našimi těly.
Prosme Marii, aby nás naučila zcela důvěřovat Bohu a odvaze úplně odevzdat své tělo Bohu.