Pátek – 5. postní týden

Jer 20, 10 – 13; Jan 10, 31 - 42
Proroka Jeremiáše Bůh poslal, aby Izraelity varoval před přicházející zkázou. Bůh viděl, co se chystá a chtěl Izraelity ochránit. Vyzýval je k obnovení vztahu k sobě a k pokání. Záchrana byla podmíněna obrácením se k Bohu a poslušností.

Když Jeremiáš začal hlásat Boží slovo, které bylo varováním a také napomenutím – výzvou k obrácení, byl odmítnut. Prorok se stal obětí bolestivých útoků. Jeremiáše pojmenovali: „Hrůza ze všech stran!“ a rozhodli se ho udat.
V dnešním evangeliu Ježíš vysvětluje, že jeho schopnost uzdravovat lidi a dělat zázraky pochází z jeho spojení s Bohem, kde Bůh je jeho otcem a on jeho synem: „Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od Otce“. Dále vysvětluje: Kdybych řekl, že jsem Syn Boží bez potvrzení, bylo by to rouhání, ale když konám Boží skutky, pro tyto skutky byste měli uvěřit: „Věřte těm skutkům, abyste poznali a konečně pochopili, že Otec je ve mně a já v Otci“.
V prvním čtení Bůh skrze proroka Jeremiáše varuje před obrovským nebezpečím a ukazuje cestu k záchraně, v evangeliu Bůh přichází v osobě Ježíše Nazaretského s uzdravením a osvobozením, aby zachránil lidský život, a lidé to také odmítají.
Důsledkem neposlechnutí Jeremiášova varování bylo babylonské zajetí a důsledkem nepochopení Ježíšova kříže a nepřijetí jeho zmrtvýchvstání je rozvrácení židovské komunity a úplné zničení Jeruzaléma Římany. Bůh vždy napřed vyšle varovné signály a nabídne pomoc. Nechce, abychom se stali obětí tragédií. V současnosti nám velké napomenutí přišlo například z Fatimy, Bůh skrze Pannu Marii ukázal cestu záchrany, dostali jsme jasné pokyny, ale nebyly vyslyšeny a nejsou dosud realizovány. Naše lidská domýšlivost, arogance a pýcha nás vede do náruče zla.