Středa v oktávu velikonočním

Lk 24, 13 – 35
Cesta učedníků do Emauz je jednou z nejlepších katechezí, která vysvětluje událost zmrtvýchvstání a význam eucharistie. Pro nás křesťany je důležité pochopit význam zmrtvýchvstání a v eucharistii prožívat setkání se zmrtvýchvstalým Ježíšem.


Učedníci, kteří jdou do Emauz, byli očitými svědky Ježíšových zázraků a jeho posluchači. Nikdo z nás neprožil takové katecheze. Když se naplnilo všechno, na co Ježíš ukazoval svými zázraky a řečí, nepochopili to a rozčarovaní a zklamaní odcházejí z Jeruzaléma. Vzdalují se od toho, čím celé dlouhé měsíce žili, k čemu byli připravováni.
Na cestě ale ještě mezi sebou diskutují o všem, co s Ježíšem prožili. To je pro nás velmi důležitá informace. Také my potřebujeme sdílet, co jsme prožili v liturgii církve a co jsme slyšeli v katechezi, abychom tomu porozuměli. Měli bychom mezi sebou hovořit o obsahu kázání a o darech přijatých ze svátostí. Diskuse učedníků a jejich snaha pochopit správně události života Ježíše a jeho slova, Ježíše přivolala. Zásadní roli sehrála také jejich otevřenost k další katechezi a v ní ke korekci a napomenutí. Během této opakované katecheze jsou schopni přijmout i výčitky. Ježíš jim ukazuje jejich chyby. Měli bychom se zeptat sami sebe, zda jsme schopni přijmout napomenutí a pak napravit své náboženské postoje a myšlení.
Další důležitou informací pro nás je touha učedníků po společenství s druhými, touha po společné modlitbě, po společném slavení eucharistie: „Zůstaň s námi“.
Zapamatujme si Ježíšův příslib: Kde se dva nebo tři společně v jednotě modlí, tam bude Ježíš přítomen.
Setkání se zmrtvýchvstalým Ježíšem tyto dva učedníky s neuvěřitelnou silou táhne zpět k těm, se kterými začali svou křesťanskou cestu. Vrací se do společenství církve, aby se znovu setkali se zmrtvýchvstalým Ježíšem a slavili eucharistii.
V tomto rytmu máme žít. Znovu a znovu se účastnit katechezí, mít čas a odvahu k diskusi, hledat bližní, se kterými se budu moci modlit s vírou ve zmrtvýchvstání.