Pátek ve velikonočním oktávu

Sk 4, 1 – 12; Jan 21, 1 – 14
Evangelium vypráví o dalším setkání apoštolů se vzkříšeným Ježíšem. Opakuje se situace, kdy apoštolové zmrtvýchvstalého Ježíše nepoznali. Jeví se jim jako cizinec, který stojí na břehu jezera. Musí se stát tolik věcí, aby v tomto neznámém muži poznali Ježíše.


Táto neschopnost uvidět vzkříšeného Ježíše má svou příčinu ve strachu otevřít oči pro nadpřirozeno. Každé božské zjevení působí zpočátku strach, proto člověk potřebuje uslyšet: neboj se. Výzvu, aby se člověk nebál Boha, doprovázejí různé pokyny, které mají pomoci odstranit strach.
V dnešním evangeliu je to příkaz, aby apoštolové znovu hodili síť do vody. Potřebujeme se také namáhat, abychom pochopili, že se Boha nemusíme bát, že nám od Boha nic nehrozí. Nejsme schopni nehřešit, a když selžeme, máme výčitky svědomí. Výčitky svědomí plodí strach z Boha. Proto se potřebujeme povznést nad svá selhání a nad svůj strach, abychom uviděli Boha tváří v tvář.
Jak učí evangelium: svou poslušností Bohu se zbavujeme strachu z něj, a tak můžeme vidět Zmrtvýchvstalého. Unavení apoštolové, kteří se vraceli z neúspěšného rybolovu byli vybídnuti, aby znovu začali lovit, což se v té chvíli jevilo jako nesmyslné. Žádný zkušený rybář v tuto denní dobu neloví. Příkaz, abychom udělali něco, co podle lidského poznání nemá smysl a co přinese také těžkou námahu, nejčastěji odmítáme.
Abychom věřili, potřebujeme odvahu riskovat. Pro některé to může znamenat další těžké úsilí, pro jiné to může být opuštění svých plánů, nechat se zesměšnit a podobně.
Další krok je spojen s eucharistií. Když apoštolové riskli poslušnost a zažili úžasný rybolov, uviděli v neznámém muži zmrtvýchvstalého Ježíše. A když přinesli k Ježíši ovoce své poslušnosti – síť plnou ryb, Ježíš pro ně nachystal eucharistii, chléb, který je trvalým spojením s ním. A jak nám vypráví první čtení, učedníci přijali Boží moc konat potřebné dobro, např. uzdravovat.
Dnes nám epidemie přinesla strach, který nám zastínil nabízenou Boží pomoc v eucharistii. A eucharistie má přece moc uzdravovat .