Čtvrtek - svátek sv. Vojtěcha

Svatí, se kterými se setkáváme v církvi, nesou Boží poselství lidem, kteří bloudí a hledají správný směr života. Svatost je Boží odpověď na zotročení zlem. Svatý Vojtěch ve svém poslání jako biskup přinášel Boží moudrost při řešení společenských a politických záležitostí, pomoc k zlepšení mezilidských vztahů. Byl vybaven potřebnou moudrostí k budování úspěšné budoucnosti Českého národa.


Ale s Boží moudrostí je to vždy tak, že je v rozporu s lidským myšlením. Často nám Boží moudrost připadá jako nereálná. Svatý Vojtěch nabízel řešení, která podle lidských měřítek mohla problémy jenom násobit. Například zrušení prodeje zajatců do otroctví by připravilo stát o hodně peněz, požadavek na morální život šlechticů a zpřísnění celibátu kléru patřily k velmi citlivým a odmítaným nárokům. Boží pohled na lidský život je vždy v rozporu s mentalitou světa. Dříve se říkalo s pohanským myšlením.
Za časů biskupa Vojtěcha nebyla Boží přikázání a Boží moudrost úplně odmítána, ale dělaly se velké kompromisy. Boží moudrost byla míchána s pohanským myšlením. A to je nejhorší, co člověk může udělat, vzniká velký zmatek a nové problémy.
Tento způsob myšlení, kdy si vezmeme něco z Boží moudrosti a něco z mentality světa, i dnes převládá a vede to vždy k velkým zmatkům a ztrátě správného směru života.
V Polsku máme pořekadlo: Bohu svíčku a ďáblu její zbytek, nebo: člověk nemůže utíkat se zajíci a současně lovit se psy. Světské myšlení se nedá spojit s Boží moudrostí.
Můžeme vidět, že odmítnutí Vojtěcha, jeho učení a napomínání, nepřineslo požehnání, nepomohlo vyřešit klíčové problémy Českého státu. Česko muselo čekat tři sta let na samostatnou pražskou metropolii.
Naslouchat Boží moudrosti je nám vždy velmi obtížné, protože se protiví našim představám, neodpovídá našim touhám, vyžaduje velkou odvahu. Je to cesta ke svatosti, často spojená i s odmítnutím svými nejbližšími. Svatý Vojtěch musel dvakrát hledat bezpečí za hranicemi země.
Život svatého Vojtěcha končí mučednickou smrtí. Na jedné straně je to tragická událost, ale na druhé straně je to vstup do plnosti života a potvrzení jeho věrohodnosti a opravdovosti. Osobní přijetí Boží moudrosti není snadná věc, ale jen toto rozhodnutí vede k úspěšnému životu, kde na konci je opravdový happy end. Svatý život vydává vždy stonásobný užitek.
Když se podíváme na život sv. Vojtěcha a na ty, kteří mu strojili úklady, můžeme se radovat z Boží velikosti, která statečný život podle Boží moudrosti proměňuje ve velké požehnání, které českému národu zůstalo.