Sobota - svátek sv. Marka

1 Petr 5, 5b – 14; Mk 16, 15 - 20
Dnešním svátkem církev vyjadřuje vděčnost svatému Markovi za jeho evangelium. Ve svém evangeliu Marek popisuje život Ježíše z Nazareta, jeho slova a činy, abychom skrze tento text pochopili význam Ježíše a tak se s ním setkali.


Aby nás modlitba přiblížila k Bohu a svátosti církve nám předávaly Boží pomoc, potřebujeme prostředníka a tím je Ježíš z Nazareta. Proto je nesmírně důležité poznání a přátelství s touto osobou. Evangelia nám k tomu podstatně pomáhají. Evangelium je živým obrazem Ježíše z Nazareta.
V dnešním textu evangelia svatý Marek velmi stručně ale konkrétně popisuje poslední okamžiky Ježíšova života na zemi. Marek píše, že se Ježíš po své smrti ukázal jako živý a předal apoštolům úkol hlásat celému světu radostnou zvěst o Boží lásce ke každému člověku. Apoštolové mají zvěstovat pravdu o Boží dobrotě také konkrétními činy, skrze které lidé budou osvobozováni z každého zotročení zlem. Evangelista Marek končí své vyprávění svědectvím, že Ježíš byl vzat do nebe a zasedl po Boží pravici. To znamená, že Ježíš zůstává našim prostředníkem, teď už v nebi a Boží milosrdenství, což je činná láska, pokračuje. Čas působení Božích milostí neskončil.
Svatý apoštol Petr v dnešním prvním čtení pravdu o Boží lásce ještě více zdůrazňuje. Bůh, který je dárcem veškeré milosti, nás povolal ke své věčné slávě. Na cestě do věčné slávy nás zdokonalí a povýší, protože mu na nás záleží. Ale potřebujeme dozrávat v pokoře, která se projevuje hlavně tím, že všechny své starosti předáme Ježíši, že se úplně svěříme do Boží prozřetelnosti. Svatý Petr říká, že se Bůh pyšným protiví. To znamená, že lidská pýcha staví bariéru Božímu působení. Bůh dává milost pokorným. To znamená těm, kteří uslyšeli evangelium o Ježíši Kristu, svěřili se svému Spasiteli a skrze tohoto prostředníka přijímají Boží milosti.