Úterý - 13. týden v liturgickém mezidobí

Mt 8, 23 - 27
V dnešním evangelium dostáváme důležitou radu, jak prožít na zemi klidný a úspěšný život.
Loď plující rozbouřeným mořem je obrazem lidského života. Bouře k běžnému životu patří. Někdy jsou vlny malé a někdy jsou velké a ohrožují nás. Když jsme ohroženi, jsme vyděšeni, ztrácíme jistotu a začínáme se bát.
Strach, který se rodí v našem srdci, je vždy nejhorší rádce.

Strach nás zaslepuje a zbavuje logického myšlení. Uzavírá nás v kruhu, ze kterého neumíme vystoupit.
Dnešní evangelium ukazuje, co máme dělat, když přichází situace, která ohrožuje život náš nebo někoho blízkého. Na lodi života, do které jsme vstoupili svátostí křtu, je přítomen také Ježíš Kristus. Po přijetí křtu již nejsme na světě sami, stojí při nás Ježíš Kristus, který o sobě řekl: Já jsem přemohl svět. S námi je ten, který přemohl i naše největší ohrožení, což je smrt.
Často máme pocit, jakoby Bůh nebyl. V dnešním evangeliu vidíme Ježíše, který spí.
Apoštolové si ve chvíli blížícího se neštěstí uvědomili, že je s nimi v lodi Ježíš. Stačilo jim jen zavolat: „Pane, zachraň nás! Hyneme!“, a byli zachráněni.
Potřebujeme si stále uvědomovat Ježíšovu přítomnost mezi námi. Pokaždé, když přijímáme eucharistii, Ježíš k nám přichází. Ježíš také přislíbil, že tam, kde se dva nebo tři shromáždí v jeho jménu, bude mezi nimi.
Křesťan si musí být jistý touto fundamentální pravdou, že Ježíš je vždy při nás a že vždy mohu zavolat o pomoc. Bůh nás křesťany nenechal na pospas zlu.
Když cítím Boží nepřítomnost, příčinou je často nedostatek vědomí Boží prozřetelnosti. Vědomí Boží přítomnosti se rodí ze svědectví o Božích milostech a také z každodenní zkušenosti s Bohem. Dnešní evangelium končí úžasem nad Ježíšovým skutkem: „Kdo to jenom je, že ho poslouchá i vichřice a moře?“
Bez svědectví o prožitých Božích milostech, bez onoho úžasu nad Božím milosrdenstvím a Boží péčí, nás obtížné situace budou naplňovat strachem, stanou se z nás bázliví a ustrašení lidé.
Když budeme mluvit především o tom, co Bůh koná v našich životech, když budeme plni úžasu nad Boží dobrotou a péčí, budeme se pokojně dívat do budoucnosti. Nevyděsí nás ani koronavirus, ani jiné zlé zprávy.