Středa - 15. týden v liturgickém mezidobí

Mt 11, 25 – 27

Jedna z velkých osobností církve, sv. Kateřina ze Sieny měla velmi hluboké mystické zážitky. Během těchto mystických setkání s Ježíšem s ním hovořila o různých věcech. Mimo jiné se jednou zeptala Ježíše: Kdo jsem, jaký je smysl mého života a jak mě vidí Bůh?
Odpověď Ježíše, který je láska, ji zdrtila. Ježíš jí řekl, že nemá žádnou cenu. Její existence a bytí má význam jen díky jeho lásce.

To znamená, že člověk bez Boha nic neznamená, a to i v případě, že na zemi dosáhne největších úspěchů, jeho život nemá smysl, není nic.
Lidský život na Zemi nabývá smysl jen ve spojení s Bohem. Člověk opravdu existuje, když je toto spojení s Bohem živé. Jinak je život člověka jedno velké nic. Člověk prvotním hříchem ztratil všechno a spásu získanou od Ježíše ztrácí v okamžiku páchání hříchu. Důsledkem hříchu je duchovní smrt, která způsobí, že se stáváme jedním velkým nic. Náš život dostává smysl a význam skrze Ježíše Krista. Život Ježíše z Nazareta je jediný život na zemi, ve kterém našel Bůh zalíbení. Potvrzením toho je vzkříšení.Když svůj život žijeme v poslušnosti evangeliu Ježíše a Duch svatý v nás může být přítomen, protože mu nasloucháme, jen tak získáváme svou hodnotu. A toto spojení s Ježíšem se obnovuje vždy, když přijímáme s vírou svaté přijímání. To jsou ty věci, které se skrývají před moudrými a chytrými, a které se odhalují maličkým, jak jsme o tom slyšeli v dnešním evangeliu. Každá s vírou přijatá eucharistie mě postaví na svatou půdu, kde mě Bůh může volat mým jménem, protože skrze spojení s Ježíšem se opět stávám Božím vlastnictvím. V Ježíši mám jméno, to znamená, že získávám význam a poznávám smysl života. Spojení s Ježíšem mi přináší vysvobození z hříchu. Proto Bůh ve mně prodlévá a činí můj život velký a významný.