Čtvrtek 23. července - svátek sv. Brigity Švédské -

Na prahu nového tisíciletí prohlásil papež Jan Pavel II. za patronky Evropy tři svaté ženy: Kateřinu Sienskou, Editu Steinovou a dnešní patronku Brigitu Švédskou. Když se ve světě masově rozšířila emancipace žen, která je zbavila přirozené ženskosti, papež ženám připomněl, v čem se nachází jejich skutečná důstojnost a význam. Tyto tři ženy dosáhly takového věhlasu, že mocní tohoto světa je poslouchali, nebo jako v případě Edity Steinové, ji brutálně odstranili, protože byla zářivým příkladem víry a ovlivňovala veřejné mínění. Charakterizovala je velká moudrost, rozvážnost a síla ducha

. Věděly, jak řešit složité problémy, jak nastolit mír, jak se nebát smrti.
Bylo špatné, že církev proti Boží vůli téměř dva tisíce let omezovala práva a důstojnost žen. V evangeliu se o rovnoprávnosti a důstojnosti žen můžeme dočíst. Svatý Pavel řekl, že před Bohem jsou si muž a žena rovni v důstojnosti a odpovědnosti. Církev těžce zhřešila ponížením žen. Ale i v této hříšné a bolestné nerovnosti se mnoha ženám podařilo dorůst k neuvěřitelné velikosti lidství. Mnohé ženy patří k významným osobnostem lidského pokolení.
Teprve nedávno začaly ženy bojovat o svá práva, ale v tomto boji nevyhrávají, naopak ztrácejí svou ženskost, mateřskou něžnost i důstojnost. Obrazem této mentality je žena na traktoru nebo se zednickou lžící, žena pracující mimo rodinu.
Dnešní patronka, svatá Brigita, nás vede k evangeliu. Její velikost a význam vyrostl ze setkávání s Ježíšem Kristem ve slovech Bible a ve svátostech církve. Živé přátelství s Ježíšem v ní dalo vyrůst moudrosti a dalo jí sílu překonávat obtíže. Plodně pomáhala druhým při řešení jejich problémů. Přilnula k Ježíši tak silně, že se to projevilo v jejích mystických vizích.
Ježíš v dnešním evangeliu říká: „Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic“.
Živý vztah k Ježíši nás osvobozuje od prázdného způsobu života, poznáváme svou pravou identitu a místo v životě a svou důstojnost: „nežiji už já, ale žije ve mne Kristus“. Bojovat o svou důstojnost bez Boha vždy vede na scestí. Pouze živý důvěrný vztah s Ježíšem mi dá sílu, rozvine se moje velikost a krása. S Ježíšem se v životě neztratím a mohu i ostatním plodně pomáhat.